Meneer Ruijgrok,

Als partner van Maurits Consultancy in Den Haag heeft u een groot netwerk.
Die contacten zet u niet alleen zakelijk in.
In 2005 begon u met het opzetten van de Stichting Zeldzame Ziekten Fonds.
In Nederland komen zes- tot achtduizend zeldzame ziekten voor.
Jaarlijks overlijden daaraan veertienduizend kinderen.
De stichting werft fondsen voor onderzoek naar en erkenning van zeldzame aandoeningen.
Daarnaast wordt een deel van de inkomsten besteed aan lotgenotencontact en ondersteuning van naasten.
Vanaf het begin moest duidelijk zijn dat de opbrengsten ten goede komen aan de doelen van de stichting.
Uzelf stak een aanzienlijk bedrag in de opstart van de stichting.
Vervolgens werd vastgelegd dat het bestuur geen vergoeding zou ontvangen en geen onkosten zou declareren.
Toen in het achtste jaar de grens van één miljoen aan donaties werd gehaald, heeft het bestuur eenmalig een enkel glas met elkaar geheven.
In de achterliggende jaren is de organisatie geprofessionaliseerd.
Een registeraccountant ging de boeken controleren, een medische commissie beoordeelt de wetenschappelijke onderzoekaanvragen en er is één betaalde kracht aangesteld.
Alles zo sober mogelijk, want de kosten moeten laag blijven.
U bent zelf nog altijd actief in de fondsenwerving voor de stichting en organiseert de ZZF Rally, nu de Jan Lammers Rally.
Verschillende invloedrijke leden van uw netwerk zijn door uw toedoen het werk van de stichting gaan ondersteunen.
Zij ondersteunden nu ook de voordracht voor een koninklijke onderscheiding.
Behalve consultant en grondlegger van de stichting ZZF, bent u ook belijdend katholiek.
U treedt wekelijks op als gastheer in de dienst van negen uur en de Latijnse Hoogmis daarna.
Sinds 2013 maakt u zich tevens sterk voor het behoud van het katholiek cultureel erfgoed dat uw kerk ook is.
U bent penningmeester en vrijwilliger van de Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere kerk.
Hier loopt de fondsenwerving voor een deel via de restauratiefolder waarmee parochianen worden aangespoord om restauratieprojecten te ondersteunen.
Meneer Ruijgrok,
voor uw maatschappelijke verdiensten – en die voor de Stichting Zeldzame Ziekten Fonds in het bijzonder – acht het kapittel voor de civiele orden u decorabel.
Ik mag u uit naam van Zijne Majesteit de Koning de versierselen uitreiken die horen bij het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau.