Meneer Zwart,

Het Nederlandse muzikale erfgoed zou er slecht voor staan als u er niet zou zijn geweest.
Dertig jaar geleden begon u als conservator van de muziekafdeling van het toenmalige Haags Gemeentemuseum.
Later werd u hoofd van deze afdeling.
Vervolgens heeft u er zich vol overgave voor ingezet dat deze collectie, samen met de muziekdocumentatieverzameling van de stichting Musica Neerlandica, werd samengebracht in de Stichting Nederlands Muziek Instituut, kortweg NMI.

Dat resulteerde in een verzameling van bijna zevenhonderd, ja u hoort het goed, zevenhonderd archieven van Nederlandse componisten, uitvoerend musici en muziekinstellingen en -organisaties.
Als directeur van het NMI heeft u er vervolgens voor gezorgd dat deze muzikale schatkamer bewaard is gebleven toen de subsidie van de rijksoverheid wegviel.
Het NMI werd onderdeel van het Haags Gemeente Archief, sinds 2016.
Tot 1 januari van dit jaar was u daar directeur collecties.
Ondanks krimpende budgetten voor cultuur wist u de muziekcollectie verder uit te breiden.
En het verhaal is nog niet ten einde.
Want mede door uw toedoen zullen de muziekcollecties en de publieksfuncties van de Bibliotheek Den Haag, het Koninklijk Conservatorium en het NMI dit jaar samengaan.
En daarmee zal Nederlands grootste kenniscentrum voor muziek een feit zijn.
Los van alle uren die u kwijt was aan uw baan, bent u ook nog eens de biograaf van dirigent Willem Mengelberg.
De man die het Concertgebouworkest groot heeft gemaakt en die niet is weg te denken uit het klassieke muziekleven van de eerste helft van de twintigste eeuw.
Maar Mengelberg is óók de man die in moreel opzicht zo jammerlijk faalde tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U bent er goed in geslaagd om al die uiteenlopende facetten samen te brengen in een veelgeprezen biografie, waarvan het eerste deel u zelfs de doctortitel opleverde.
Meneer Zwart, dit alles combineerde en combineert u met verschillende nevenfuncties, bij stichtingen die de herinnering levend houden aan musici en componisten als Henk Badings, Konrad Boehmer en Willem Mengelberg.
En als onbezoldigd organist bent u ook vrijwilliger bij de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.

Kortom, uw hele leven en werken verweven is met muziek.
In de afgelopen decennia heeft u zich ontwikkeld tot dé hoeder van het Nederlandse muzikale erfgoed.

Meneer Zwart,
Het is mij dan ook een eer u mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.