Meneer Griffioen,

Zo’n 55 jaar bent u nu al maatschappelijk actief.
In 1966, u was toen 16 jaar oud, kwam u in de leiding van de verkenners en welpen van scoutinggroep Ferguson.
Tot op heden bent u nauw betrokken bij deze scoutinggroep en bij de scouting in de regio Den Haag.
Is dat misschien het geheim achter uw jeugdige verschijning?
In die meer dan een halve eeuw heeft u vele functies vervuld, die ik hier helaas niet allemaal kan noemen.
Ik memoreer slechts dat u zowel voorzitter als penningmeester bent geweest en van 1973 tot 2019 de kookstaf van de welpen hebt geleid.
Tot op heden bent u bovendien vertrouwenspersoon en lid van de Commissie Bijzondere Verdiensten.
En niet te vergeten, Sinterklaas.
Uw werk voor de scouting beperkt zich allerminst tot Den Haag.
Sinds 1989 bent u actief of actief geweest in de regio, onder andere als voorzitter van de Scouting Regio Den Haag.
Die functie heeft u in totaal vier periodes van elk drie jaar bekleed.
Zowel in Den Haag als op landelijk niveau maakte en maakt u zich sterk om ook jongeren met een niet-westerse achtergrond bij scouting te betrekken.
Tot op heden verzorgt u bovendien trainingen voor bestuur en leiders, met als doel grensoverschrijdend gedrag te onderkennen én te voorkomen, zodat scouting steeds een veilige omgeving biedt aan alle deelnemers.
Daarnaast bent u sinds 1984 een van de gezichtsbepalende figuren geweest binnen de wijkgemeente Juliana-/Valkenboskerk, onder andere als kerkrentmeester.
Maar u zong bijvoorbeeld ook mee in musicals.
Na de sluiting van deze gemeente bent u actief geworden in de nieuwgevormde wijkgemeente Zuidwest.
En net als voorheen bent u bovendien hier vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage.
Uw kerkelijke betrokkenheid bracht u in contact met STEK, de stichting voor stad en kerk.
Daar heeft u vier lang als budgetmaatje Hagenaars geholpen die gebukt gaan onder schulden.
Daarnaast bent u nog altijd actief voor de Voedselbank Haaglanden.
Maar ik ben er nog niet.
Want u bent ook president en eerste penningmeester van de Lionsclub Pleiades.
En, last not least, vindt u ook nog eens vijf uur per week tijd om de wijkbus Segbroek te rijden….

Meneer Griffioen,
U begrijpt dat zo’n waslijst aan maatschappelijke activiteiten – en die is noodgedwongen niet compleet – een eerbetoon alleszins rechtvaardigt.
Het is mij dan ook een genoegen u mede te delen dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.