Meneer Van der Zwan,

U bent op vele fronten maatschappelijk- en cultureel actief.
En niet alleen sinds uw pensionering als hoofd procesoperator bij Koninklijke Shell.
Al bijna veertig jaar bent u lid van de Christelijke Gemengde Zangvereniging Concordia in Scheveningen. Vrijwel even lang bent u de penningmeester van het koor.
Deze functie vervult u steeds secuur en integer. Daarnaast bent u een betrokken bestuurslid dat altijd klaar staat om een handje te helpen bij activiteiten van het koor.
Die combinatie van besturen en doen zien we ook terug in een korte periode als bestuurder van de stichting ‘Vrienden van de Wijkbus’ en het werk als vrijwillig chauffeur op de Wijkbus voor Groot Scheveningen. Werk dat u – met een onderbreking van enkele jaren – plichtsgetrouw doet sinds 1999.
Na uw pensionering in 2007 werd u ook nog vrijwilliger bij de Nationale Politie, eenheid Den Haag.
U bent werkzaam als ondersteuner binnen het team IBT (Integrale Beroepsvaardigheid Training).
Dit team verzorgt de trainingen binnen de politie, waaronder ook de schietvaardigheidstraining.
U zorgt voor de praktische ondersteuning zoals het schoonmaken en aftanken van de voertuigen en het beheer van het sleutelsysteem Traka.
U doet zo nodig de boodschappen en administratieve klusjes.
Het team is zeer tevreden over uw inzet en reikte u vorig jaar de vrijwilligersmedaille uit bij uw tienjarig jubileum.

Meneer Van der Zwan, u viert dit jaar nog een tienjarig jubileum, namelijk dat van vrijwilliger bij de Prinses Julianakerk, onderdeel van de Protestantse gemeente Scheveningen.
U bent lid van de Kerkenraad en draagt daarmee verantwoordelijkheid voor de eredienst en de algemene leiding van de gemeente.
Als diaken bent u in het bijzonder belast met het diaconaal- en missiewerk.
Van vieringen in verpleeg- en verzorgingshuizen, de inzameling van levensmiddelen voor de voedselbank tot het collecteren voor doelen binnen de kerk, daarbuiten of zelfs wereldwijd.
Alweer die combinatie van denken en doen die zo kenmerkend is voor Jan van der Zwan.
Het aanvragen van een koninklijke onderscheiding werd dan ook van harte ondersteund door de wijkgemeente van de Prinses Julianakerk in Scheveningen.
Het is mij een genoegen u te melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.