Meneer Schepman,

U begon uw carrière als grafische ontwerper in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Dat tijdsgewricht is te herkennen in de opdrachtgevers waarvoor u destijds werkte.
Uitgeverij Bert Bakker, het popblad Muziek Express en ook Sextant, de ledenpublicatie van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, kortweg NVSH.
Met uw eigen bedrijf – Leo Schepman Audiovisuals – deed u commercieel werk, maar u maakte ook gratis of tegen kostprijs producties voor organisaties met een maatschappelijk doel.
Denk aan het Nederlandse Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en culturele instellingen waaronder het Van Gogh Museum en Panorama Mesdag.
Ongeveer vanaf uw zestigste bent u zich bestuurlijk gaan inzetten voor de cultuur in Den Haag.
Uw statuur, netwerk en charme hebben u daarin zeer succesvol gemaakt.

U was tien jaar lang bestuurslid en voorzitter van het Spuitheater.
Volgens een ondersteuner van de voordracht wist u de ingewikkelde en soms na-ijverige theaterwereld bij elkaar te brengen.
En zo de betekenis van het Spuitheater voor de stad te vergroten.
Onder meer uw doortastend optreden in de fusieperikelen heeft er uiteindelijk toe geleid dat uit Spuitheater en Koninklijke Schouwburg het Nationaal Theater kon ontstaan.
De laatste tien jaar heeft u zich vooral hard gemaakt voor de vereniging ‘Vrienden van het Museum’ en de Stichting ‘Bed Time Stories’.
Het museum is het Haags Kunstmuseum, voorheen Gemeentemuseum.
De vriendenvereniging was er van oudsher vooral voor de vrienden onderling en de jaarlijkse donatie voor de aanschaf van kunstwerken voor het museum.
Onder uw volhardend voorzitterschap kreeg de vereniging een bredere doelstelling en konden de donaties voortaan ook voor het museumgebouw worden ingezet.
Ondanks de aarzelingen bij leden en andere betrokkenen wist u het plan voor een nieuwe, overdekte Tuinzaal te realiseren.
Een ruimte die zich inmiddels bewezen heeft als bijzondere plek voor samenkomsten.

Bij de viering van het 150-jarig bestaan van het museum schonk de vereniging het museum op uw voorstel een nieuwe informatiebalie, ontworpen door het roemruchte Atelier van Lieshout.
Opnieuw een gedurfd project met een gelukkige uitkomst.
Ook alweer tien jaar bent u ten slotte medeoprichter en vrijwilliger van de Stichting ‘Bed Time Stories’:
een succesvol initiatief waarin professionele acteurs voorleessessies houden voor ouderen en ernstig zieke patiënten.
U was voorzitter, secretaris en bent nog steeds betrokken bij het werk van de Stichting.
Meneer Schepman,
de aard, duur en allure van uw inzet voor de cultuur en de stad rechtvaardigen een koninklijke onderscheiding. Het is mij dan ook een eer u te mede te delen dat Zijne Majesteit de Koning u heeft willen benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.