Meneer Frequin,

U heeft een uitgebreide staat van dienst als directeur-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal bij verschillende departementen binnen de Rijksoverheid. Inmiddels bent u buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst.
U vervult die taak met grote gedrevenheid voor de publieke zaak.
Net als u deed in uw eerdere functies en net als in die posities verwacht mag worden.
Uitzonderlijk is de markante en inspirerende manier waarop u invulling geeft aan uw inzet voor een goed functionerende overheid.
Niet alleen in uw hoofdfuncties, maar ook in tal van nevenactiviteiten.
Kritisch loyaal als bestuurder en adviseur, openhartig als auteur.
En volgens een ondersteuner van de voordracht: ‘plezierig ijdel en theatraal’, bijvoorbeeld als gastheer van de Reuringcafés.
Uw carrière nam een vlucht na de managementopleiding (MLO) diep in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
U was daar al opgevallen door uw passie voor en focus op de rol van de ambtenaar in relatie tot bestuur en politiek.
Dat thema en de waarden die daarbij in het geding zijn, bleven een rode draad in uw loopbaan.
Niet alleen in uw hoofdfuncties, maar ook in een aantal nevenactiviteiten.
U bent voorzitter van de Vereniging voor Overheids Management (VOM).

De VOM is een interbestuurlijk netwerk dat met uitwisseling, gerichte projecten en prijzen werkt aan vernieuwing van het openbaar bestuur.
Daaraan gekoppeld is ook het Reuringcafè.
Een reeks debatavonden waarvan vorig jaar zonder corona de honderdste editie gevierd zou zijn.
Voor het blad PM en de opvolger Publiek Denken was en bent u een waardevolle inspirator.
Als auteur van een drietal boeken en als gastdocent in diverse leergangen van de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB), levert u vaak dwarse reflexie op het functioneren van het openbaar bestuur.
En dan nog heeft u tijd voor het voorzitterschap van de Stichting tot Bevordering van de Ruimtelijke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, de adviesraad van het maandelijks vakblad ROMagazine, de adviescommissie Kansfonds, de Raad van Toezicht Stichting de Haagse Scholen en de Raad van Toezicht van de Stichting Internet Domeinnamen.

U kunt zich daarmee beschouwen als iemand die zich zodanig heeft ingespannen voor de samenleving dat een koninklijke onderscheiding op zijn plaats is.
Het is mij dan ook een eer u te zeggen dat Zijne Majesteit de Koning het heeft behaagd u, meneer Frequin, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.