Meneer Ten Brummeler,

U was pas achttien jaar toen u begon als vrijwilliger bij de Christelijke Jongeren Vereniging Julianakerk.
Het clubgebouw was nog gevestigd onder de kerk en het jaar was 1969.
Inmiddels zijn we ruim een halve eeuw verder.
U bent nog steeds vrijwilliger voor het kerkelijk wijkjeugdwerk, nu met de naam YMCA Escamp.
Uw cv bij de YMCA Escamp leest als een geschiedenisboek.
De tienersoos onder de kerk begin jaren zeventig, we zien het voor ons.
De verhuizing naar de Heelsumstraat en de naamsverandering die nog lang associaties opriep met The Village People in TopPop.
Het clubblaadje dat waarschijnlijk nog werd gestencild. De populaire computerclub aan de vooravond van de digitale revolutie.
Maar ook de knutselclub die decennialang de tand des tijds weerstond: u organiseerde het en ‘draaide’ vaak zelf de activiteit.
U was ook betrokken bij het zomerkamp van YMCA Escamp.
Van voorbereiding en begeleiding tot het onderhoud en de opslag van het kampmateriaal na afloop.
Uw technische ervaring als installateur van telefoniesystemen is daarbij ongetwijfeld van pas gekomen.
Eind jaren tachtig kwam u in het bestuur en werd penningmeester.
U bleef dat dertig jaar lang.
Ondanks dit langjarig penningmeesterschap, is de overdracht van uw functie naar een nieuwe generatie soepel verlopen.
Iets dat wat mij betreft op zich al een lintje waard is.
Meneer Ten Brummeler, u bent ook beheerder van het clubgebouw.
U heeft geworsteld en kwam boven toen het stookhok onder water liep, u renoveerde de keuken, pakte tal van klusjes op en bereidde de grote renovatie van vorig jaar voor.
Tijdens de werkzaamheden hield u de vinger aan de pols bij de aannemer om ervoor te zorgen dat het eindresultaat worden zou zoals afgesproken.
En dat is gelukt.
Het ‘draaien’ van jeugd- en jongerenwerkactiviteiten zit erop, maar uw betrokkenheid blijft groot.
Op de buitenspeeldag bent u nog steeds van de partij voor hand- en spandiensten en u komt vaak nog even kijken op het zomerkamp te Bergeijk.

Meneer Ten Brummeler,
deze trouw wordt bijzonder gewaardeerd.
De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding kreeg dan ook ondersteuning van diverse mensen binnen YMCA Escamp.
Het verheugt mij daarom zeer u te melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft willen benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.