Meneer Franchimon,

De zee geeft ons veel plezier maar kan ook heel verraderlijk zijn.
U weet dat als geen ander.
Want u bent al bijna zestig jaar actief als vrijwilliger voor de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade HVRB.
Als broekie van 13 begon u daar, op 1 november 1961. Het jaar dat de huidige pier van Scheveningen werd geopend.
U begon meteen als junior strandwacht en bent sindsdien nooit meer weggegaan.
De laatste jaren bent u weliswaar geen strandwacht meer, maar u bent nog vaak te vinden op uw vaste plekje in de reddingspost bij de Kwartellaan.
Sinds 2017 bent u erelid van de HVRB.
Een kleine greep uit de vele functies die u afgelopen zestig jaar hebt vervuld:
Gedurende meer dan twintig jaren was u postcommandant en stuurde zo een vaste groep mensen aan in een reddingspost.
Daarnaast was u ook geruime tijd operationeel commandant.
In die hoedanigheid was u verantwoordelijk voor de gehele strandbewaking.
35 jaar achtereen was u bovendien EHBO-instructeur.
Ongeveer alle huidige strandwachters hebt u opgeleid en geëxamineerd.

Tot slot bent u een zeer gewaardeerde vaaropleider geweest.
Streng maar rechtvaardig hebt u vele leden van de HVRB geleerd om zelfs de hoogste branding te trotseren en op een veilige manier langs de zwemmers en baders te varen.
Wat ik zeker ook wil noemen is uw inzet voor de Nieuwjaarsduik op Scheveningen.
Al lange tijd verzorgt u de beveiliging van dit evenement waar normaalgesproken zo’n 10.000 mensen aan deelnemen.
U hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering van de Nieuwsjaarduik.
En u weet met uw voortschrijdend inzicht in te spelen op mogelijke belemmeringen.
Zo was u doorslaggevend betrokken bij het annuleren van de Nieuwjaarsduik in 2007, op basis van de gegeven golfslag en onderstroming.
Het laten doorgaan van de duik zou rampzalige gevolgen hebben gehad.
Tot slot bent u sinds 1983 commandant van het Erepeloton Waalsdorp.
Elk jaar op 4 mei staat u ‘op wacht’ bij het monument op de Waalsdorpervlakte, in een uniform van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Tot in de late uurtjes helpt u na afloop van de herdenking mee om alles op te ruimen.

Meneer Franchimon, uw jarenlange inzet voor onze samenleving is indrukwekkend.
Het is mij een grote eer u te mogen mededelen dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.