Meneer Hordijk,

U bent Operationeel Expert van de Politie Eenheid Den Haag, penningmeester/secretaris van de politievakvereniging en lid van de ondernemingsraad.
Buiten de politie houdt u zich met heel andere zaken bezig.
Ruim dertig jaar geleden bent u via uw vrouw, schoonvader en dochters betrokken geraakt bij het kunstrijden op de schaats.
Veertien jaar terug kwam daar het hockey bij.
U stond zelf nooit op de ijzers en komt niet op het veld.
Toch ontwikkelde u een warme belangstelling voor beide sporten, de sportorganisaties en het verenigingsleven.
U werd een toegewijd bestuurder van de sectie Kunstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en een plichtsgetrouw vrijwilliger en kantinebeheerder bij de Haagse Hockey en Cricketclub HDS (houdt Dapper Stand).

Voor het kunstrijden op de schaats organiseerde u de wedstrijden en testen in Nederland, u was verantwoordelijk voor de indeling en bijscholing van juryleden en werd medeorganisator van het WK Kunstrijden in 2004.
Samen met Joan Haanappel stond u aan de wieg van de Challenge Cup Kunstrijden.
Sinds 2015 bent u secretaris van de Joan Haanappel Stichting.
De stichting bevordert het kunstrijden en stimuleert jong toptalent.

In de ondersteuning van de aanvraag voor uw koninklijke onderscheiding worden vanuit de stichting uw bestuurlijke daadkracht en sterke rechtvaardigheidsgevoel genoemd.
Bij de hockeyclub HDS roemen ze niet alleen uw inzet voor bar en keuken van de kantine, maar ook die van uw vrouw Aïda en uw dochters Daniëlle en Crystel.
Samen zorgt u voor een perfecte organisatie van de kantine, sfeervol gedekte tafels bij bijzondere gelegenheden en smakelijke Kerstdiners.
In de strikte naleving van de horecaregels en sociale hygiëne toont zich zo nu en dan de politieman.
De club heeft veel aan u te danken en zou het u gunnen de plichtsbetrachting ook eens wat te laten vieren.
Meneer Hordijk,
Uw inzet voor de Haagse politie, het kunstrijden en de Haagse Hockey en Cricketclub HSD is van dien aard dat een koninklijke onderscheiding op zijn plaats is.
Het doet mij daarom deugd u te melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.