Meneer Sauerbreij,

Den Haag bestaat niet uit gebouwen, straten en bomen alleen.
Het zijn de mensen die de stad maken en pas echt een gezicht geven.
Mensen zoals u.
Al sinds 2006 bent u actief op maatschappelijk terrein in de Vruchtenbuurt.
Dat deed en doet u op uiteenlopende manieren.
Na een paar jaar als vrijwilliger actief te zijn geweest bij het Wijkberaad Vruchtenbuurt bent u sinds 2010 daar bestuurslid.
Eveneens vanaf 2011 was u straatvertegenwoordiger, tot 2019.
Een paar jaar lang coördineerde u bovendien de inzet van uw collega-straatvertegenwoordigers.
Met elkaar vormde u de ogen en oren van de buurt en het Wijkberaad.
Als betrokken burgers lette u op alle mogelijke zaken die met de leefbaarheid te maken hebben.
Denk aan een defecte lantaarnpaal, gevaarlijke situaties in de bestrating, en/of andere zaken die lastig of gevaarlijk kunnen zijn.
Weer heel anders is uw werk voor de redactie van het wijkmagazine De VruchtenPers.
Als redacteur legt u er eer in om mooie interviews af te nemen.
Uw lijfspreuk luidt: Hoe meer je gaat zoeken naar de leuke dingen in het leven, hoe meer je er gaat vinden.
Dat vind ik een prachtig motto.
Dat plezier in het leven deelt u graag met anderen, in het bijzonder de senioren in de Vruchtenbuurt.
Telkens verzint u weer nieuwe activiteiten, die meestal in het wijkhuis de Abri plaatsvinden.
Ik noem AbriCosy, een ontmoetingsmoment op elke derde woensdag van de maand, onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers.
Heel enthousiast is men over ‘de Vruchtenbuurt Vertelt’: wijkbewoners vertellen elkaar verhalen over de Vruchtenbuurt in vroeger tijden.
Ook een groot succes: het AbriDiner.
Eens in de twee weken komen wijkbewoners naar de Abri voor een lezing over een actueel onderwerp, wat muziek of een quiz.
Daarbij wordt dan een drie-gangenmenu geserveerd. Indien nodig haalt u de deelnemers op en brengt ze ook weer thuis.
En dan zijn er nog de spelmiddagen met mahjong, sjoelen en scrabble, het schilderen en de uitstapjes.
Uiteraard gooit corona ook hier flink wat roet in het eten.
Maar u ging niet bij de pakken neer zitten en zorgde er bijvoorbeeld voor dat er elke week een kruiswoordpuzzel in de bus viel bij wie dat wil.
Kortom, zonder u zou het maar een saaie boel zijn in de Vruchtenbuurt.
Uw inzet verdient een huldeblijk, meneer Sauerbreij,
Het is dan ook met groot genoegen dat ik u mag mededelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.