Meneer Tolenaars,

U zet zich in voor de samenleving.
In uw werk, in de sport en in de zorg.
Op verjaardagen bracht uw werk bij de belastingdienst misschien niet het meest aansprekende verhaal.
Dit werk was en is wel cruciaal voor alles dat we als samenleving belangrijk vinden.
De georganiseerde sport kan niet bestaan zonder ondersteuning vanuit de overheid.
Aan de middelen die we vrijmaken voor zorg, meten we zelfs ons niveau van beschaving af.
U heeft tot uw pensionering, nu tien jaar geleden, geholpen de staatskas gevuld te krijgen.
Maar uw inzet voor de samenleving is ook praktisch en concreet.
Al een halve eeuw bent u actief in het Haagse amateurvoetbal en sinds u niet meer werkt, bent u vrijwilliger in het woonzorgpark Swaenehove.
Eerst het voetbal.
Teun Tolenaars is een bekende naam in het Haagse amateurvoetbal.
U was zevenentwintig jaar vrijwilliger, secretaris en even penningmeester bij de SV Voorburg.
U hielp de Voorburgse voetbalverenigingen op een lijn brengen, was teamleider en droeg bij aan de organisatie van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi.
In de periode na de fusie van Voorburgse verenigingen tot Forum Sport, was u enkele jaren bestuurslid van de Haagse Sportvereniging Kranenburg.
Inmiddels bent u alweer bijna tien jaar bestuurder bij HVV Laakkwartier.
Met uw inzet voor de georganiseerde Haagse voetbalsport, en nu vooral HVV Laakkwartier, bent u belangrijk voor de hele Haagse samenleving.
Want het sportverenigingsleven biedt gezonde vrijetijdsbesteding en draagt bij aan verbinding in de stad.
Op zich lijkt mij al deze sportieve en bestuurlijke inzet al ruim voldoende voor een lintje, maar er is meer.
Sinds u met pensioen ging bent u vrijwilliger in woonzorgpark Swaenehove.
U helpt bij activiteiten met bewoners, deelt hapjes en drankjes uit en gaat op pad voor plantjes in het voorjaar. Ook het bestuurlijke kunt u hier nog altijd niet laten.
U zit in de commissie ‘Vrienden van Swaenehove’, een fonds voor kleine, maar belangrijke extraatjes.
De cliëntenzorg van Swaenehove is erg ingenomen met uw inzet en heeft daarom van harte het lintjesverzoek ondersteund.
Het mag dan ook geen verbazing wekken dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u, meneer Tolenaars, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.