Meneer Van Dijk,

U bent een ontwikkelingswerker in hart en nieren.
Vele jaren woonde en werkte u, met uw echtgenote en later met uw gezin in Zambia en Tanzania.
Dat krijgt u er allemaal bij, mevrouw Van Dijk.
Wist u dat van te voren?
Na uw definitieve terugkeer vestigde u zich in Den Haag.
En met dezelfde bevlogenheid als waarmee u het ontwikkelingswerk deed, begon u vrijwilligersactiviteiten te ontplooien.
Nu wil ik niet zeggen dat Den Haag en Scheveningen ontwikkelingsgebieden zijn, maar het draait zowel in het ontwikkelingswerk als het vrijwilligerswerk om mensen.
En daar ligt uw passie.
Of het nu was in uw professionele carrière of in het vrijwilligerswerk, steeds zag u scherp hoe belangrijk participatie door de bevolking is.
Het proces om mensen te motiveren om zo hun eigen situatie te verbeteren fascineert u tot op heden.
En u heeft er uiteindelijk ook uw proefschrift over geschreven waarop u in mei 2019 promoveerde.
Op Scheveningen roemt men u als “onverstoorbare” voorzitter van Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS).
Hoofddoel van SIOS is om op basis van burgerparticipatie de lokale economie en de leefbaarheid op Scheveningen te versterken.
En wel op een innovatieve en duurzame manier.
Activiteiten en projecten van de Scheveningers zelf, financieel en organisatorisch een zetje geven, daar draait het bij SIOS om.
En dat proces is bij u in goede handen.

Daarnaast bent u sinds 2007 voorzitter van de Bewonersorganisatie Havenkwartier Scheveningen en de buurtcommissie Vissenbuurt en Geuzenwijk.
U hielp mee om een buurtpreventieteam op te richten.
Ook de voetbalkooi, de speelplekken en de leefbaarheidspleinen zouden er zonder u niet zijn gekomen.
Tevens bent u secretaris van de Lionsclub Den Haag/Scheveningen.
Hoezeer u verknocht bent geraakt aan Scheveningen blijkt ook uit uw secretarisschap van de stichting Noordster Terug op Scheveningen.
Die stichting heeft als doel de in 1950 op Scheveningen gebouwde haringlogger SCH 236 ‘Noordster’ weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
Zodat die in de Scheveningse haven kan dienen als drijvend museum waarop men kan zien hoe de haringvisserij vroeger in zijn werk ging en hoe de bemanning leefde en werkte aan boord.

Tot slot wil ik uw inzet voor de Stichting Vlaggetjesdag noemen.
Elk jaar op Vlaggetjesdag maakt u met expats een rondwandeling langs de kade, de attracties en de schepen om hen zo kennis te laten maken met maritiem Scheveningen.
Kunt u dat voor mij ook een keer doen?

Meneer Van Dijk,
het doet me een genoegen u mede te delen dat Zijne Majesteit de Koning uw maatschappelijke engagement heeft beloond met het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau.