Welkomstwoord door Jan van Zanen event De Witt of Oranje, 20 augustus 2022

Dank Eveline van Rijswijk, goedemiddag iedereen,

Een land in oorlog met het buitenland en zichzelf. Nepnieuws, complotten, populisme en moord. Welkom in het Rampjaar 1672. Gelijkenissen met vandaag zijn er genoeg, maar gelukkig zijn de verschillen groter. Nu geen lynchpartijen van regeringsleiders of machtsgrepen. Wel zorgen of de overheid de vele crises van vandaag aankan.

Heel nuttig om die zorgen te delen en samen actuele vragen op te pakken. De geschiedenis kan daarbij helpen. Niet omdat ze zich herhaalt, maar wel om inzicht te geven met paralellen en verschillen. Vandaag komt de historie letterlijk tot leven. We ontmoeten prins-stadhouder Willem III die zich van de ‘De Witten’ ontdeed met een quasi-spontane lynchpartij. We spreken Johan de Witt zelf terwijl hij onderweg is naar zijn broer in de Gevangenpoort. En we horen Spinoza over zijn werk van twee woorden: ‘Ultimi Barbarorum’. Je hoeft geen Latijn op school gehad te hebben om te begrijpen hoe hij over de gewelddadige meute dacht. En dat alles op exact de plaats waar het gebeurde.

Heel leerzaam en belangrijk. Maar dit event ‘De Witt of Oranje’ is in deze vorm natuurlijk ook gewoon vermaak en spektakel. Een gebeurtenis die bewoners en bezoekers van Den Haag zal aansporen om de tentoonstelling over het Rampjaar 1672 in het Haags Historisch Museum te bezoeken. Ik dank daarom de Stichting Haagse Historie en Erfgoed voor de organisatie en het bijeenbrengen van alle partijen en personen die dit mogelijk maken.