Opening door Jan van Zanen van de districtsconferentie van de Haagse Rotaryclubs, 13 mei 2023

 

Dank Stefan Wijers,

 

Beste Rotarians,

Medewerkers en studenten van de Haagse Hogeschool,

Partners van de Rotary in de Haagse regio,

 

Wat ontzettend aardig en eervol dat ik mag bijdragen aan de opening van deze districtsconferentie. Juist in het jaar van het eeuwfeest van de Rotary in Nederland. Een jaar van vele vieringen en activiteiten. Ook in november zullen wij samen nog uitgebreid stilstaan bij het jubileum tijdens de Rotary feestweek.

Het thema van de feestweek en deze districtsconferentie is hetzelfde: ‘vrede en bestaansrecht’. Een gelukkig gekozen thema, want daarmee krijgt het voor sommigen ietwat abstracte ‘vrede en recht’ direct de sociale lading die het verdient. Ik kom daar zo op terug, maar eerst iets over mijn eigen relatie met de Rotary.

Die relatie begon al vroeg. Ik groeide op in Edam-Volendam en studeerde rechten aan de VU in Amsterdam. Op voordracht van Rotaryclub in Purmerend-Waterland, mocht ik als amper twintigjarige voor een achtenswaardig gezelschap van heren verschijnen. Het was een selectiecommissie en die bleek mij welgezind. Zo kwam ik via de Rotary Graduate Foundation in aanmerking voor een beurs en een plek aan Cornell Law School in Ithaca ‘upstate’ New York. Ruim een jaar op eigen benen in een vreemd land. Ik kan het iedereen aanbevelen.

Ooit was ik lid van Rotaractclub Purmerend-Waterland (later van Rotaractclub Utrecht) en tot ik op 1 juli 2005 in Amstelveen ging werken was ik actief lid van Rotaryclub Utrecht Kromme Rijn. Mijn classificatie was ‘ondernemersverenigingen’. Ik vond en vind het burgemeesterschap ingewikkeld met het lidmaatschap te verenigen. Als ik ooit weer lid van een serviceclub word, is het Rotary International.

Als burgemeester van Amstelveen, Utrecht en nu Den Haag, ben ik met enige regelmaat bij de Rotary te gast. Recent nog bij een van de oudste clubs, die van Amsterdam. Ik voel me dus zeer met u verbonden, ben Rotary eeuwig dankbaar voor de beurs – en de kansen die ik daarmee kreeg. Ben er tenslotte trots op dat ik sinds april 2019  Paul Harrisfellow ben.

Mijn ervaring binnen Rotary is dat de Rotaryclubs écht mensen en netwerken verbinden. Niet alleen voor de Rotarians en de eigen sociale omgeving, maar ook voor een rechtvaardiger wereld elders op aarde en dicht bij huis. Dat proef ik ook hier op deze conferentie.

Vrede wensen we iedereen en voor bestaansrecht maken we geen uitzonderingen. Aan vrede kunnen we werken, bestaansrecht moet blijken. Den Haag is al meer dan een eeuw stad van vrede en recht. In Den Haag zetelen vele internationale- en Europese instellingen en organisaties. Daaromheen honderden toeleverende bedrijven. Van advocatenkantoren tot broodjeszaken.

We hebben het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof en het -Strafhof. Het Oekraïense Openbaar Ministerie onderzoekt vanuit Den Haag strafbare feiten die daar in de oorlog worden begaan. Het nieuwe Schaderegister verzamelt bewijzen van vernieling en oorlogsmisdaden die mogelijk later tot vervolging kunnen leiden.

Juist nu er oorlog woedt in ons deel van de wereld is het belang van deze infrastructuur van vrede en recht nauwelijks te overschatten. De hooggeleerde Tom Sauer raakt daar straks mogelijk nog aan.

Toch is ‘stad van vrede en recht’ voor een flink deel van de Haagse bevolking een ‘ver-van-m’n-bed’ show. Het helpt niet om het belang van onze instellingen nog eens extra in te wrijven. Wat wel kan helpen is de thematiek relevant maken voor het eigen leven van (nog) veel meer inwoners van Den Haag. Dan gaat het over de toegang tot het recht en hoe die wordt ervaren, over bestaansrecht dat blijkt uit kansengelijkheid en zichtbare representatie op alle mogelijke plekken in de samenleving.

Dat gaat over het volwaardig meedoen van alle kinderen op school, in de sport en op straat. En het gaat ook over de hardnekkige mechanismen waardoor kinderen van vader op zoon, moeder op dochter van veel waardevolle ervaringen buitengesloten blijven. Het is het terrein waarover de hooggeleerde Ton Liefaard vermoed ik straks iets zal vertellen.

De Rotary zal de wereld niet in haar eentje veranderen, maar draagt wel haar steentje bij. De Rotaryclubs in de Haagse regio hebben budget bijeengebracht voor vijf Haagse basisscholen die daarmee deel kunnen nemen aan het Spacebuzz-project. Leerlingen van groep zeven zullen daarin vanuit een raket-simulator de schoonheid en kwetsbaarheid van de aarde ervaren. Meer weet ik er op dit moment niet van en moet ik ook niet willen verklappen. Ik zie ernaar uit om elkaar weer te zien op 3 november in Pulchri tijdens de Rotary feestweek Den Haag.

Ik wens u een mooie districtsconferentie, die ik hierbij officieel voor geopend verklaar.