Welkomstwoord door Jan van Zanen op de DSO Winterbijeenkomst, 27 februari 2024

 

Geachte aanwezigen,

We zijn hier te gast bij PostNL, mijn dank voor uw gastvrijheid. Graag heet ik u, als belangrijke partners van de gemeente Den Haag van harte welkom.

We vinden het belangrijk om de banden aan te halen met de grote bedrijven in onze stad. We willen u daarbij iets vertellen over twee aspecten van het Haagse vestigingsklimaat. Wethouder Robert van Asten zal het hebben over de ontwikkeling van het Central Innovation District (CID). Hiddo Kettenis van vastgoedorganisatie CBRE zal spreken over de krapte op de kantorenmarkt.

Krapte is een belangrijk thema waar het gaat om de ruimtelijke inrichting van Den Haag. We hebben voor de verwachte bevolkingsgroei veel extra woningen nodig. Al die mensen willen voorzieningen, bereikbaarheid en niet in de laatste plaats werk.

Ondernemers willen voor hun werknemers passende woonruimte in een vitale stad. U wilt ook dat er plaats blijft voor bedrijven, ruimte om te bevoorraden en te expanderen als de zaken goed gaan. Dat alles op een grondgebied ingeklemd tussen zee, natuurgebieden en buurgemeenten.

Het betekent hoe dan ook dat we belangen in deze stad niet los van elkaar kunnen zien. Van wonen en werken in het CID tot vernieuwen en verdichten in Zuidwest. Van hoogwaardige dienstverlening tot nieuwe maakbedrijven met werk voor alle lagen van de Haagse bevolking.

Daarin moeten we ons als relevante partijen in de ontwikkeling van onze stad nog beter gaan vinden. Om de groeikansen die er volop zijn op een creatieve manier te verzilveren op het compacte grondgebied van de Haagse regio.

Ik wens u een inspirerende uitwisseling van idee├źn en een goede ontmoeting. En geef graag het woord aan Nikaj van Hermon van Post NL.