Duurt Renkema

Beste Duurt Renkema,

U bent hier met een smoesje heen gelokt, is het niet? Iets met uw kleinzoon. Nou ja.

Sinds uw gezin in 1975 in Leidschendam neerstreek, bent u lid van de Gereformeerde Kerk te Leidschendam. De kerk die sinds 2005 deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Inmiddels bent u drie decennia de meest accurate ledenadministrateur die de kerk zich wensen kon.

U heeft de kerk meegenomen in verschillende vernieuwingen in de digitale ledenadministratie.

Ook landelijk heeft u deelgenomen aan digitaliseringswerkgroepen en uw kennis gedeeld tijdens cursussen op dit gebied.

Ook bij wijze van vermaak bent u achter de computer te vinden.

Uw zoon heeft u daar met een vriendje nog eens een poets mee gebakken.

Een heel officieel ogende brief maande u te stoppen met het gebruiken van illegaal verkregen spelletjes. Toen u zich daar wel erg veel zorgen om maakte, is u maar verteld dat de brief een grap van uw zoon was.

Naast voornoemde taken verzorgt u de orde van dienst in de Dorpskerk.

U regelt met grote nauwgezetheid dat opmaak en druk steeds gereed zijn voor aanvang van de dienst.

Voorts bent u in de Dorpskerk een aantal uren per week actief als hulporganist.

Sinds een aantal jaren bent u tevens vrijwilliger bij de Woonzorgcentra Prinsenhof en Schoorwijck in Leidschendam.

U bespeelt ook daar het orgel bij kerkdiensten en weeksluitingen.

Voor de Julianahof treedt u op als chauffeur om mensen weg te brengen of op te halen naar of van hun vakantieadres.

Meneer Renkema, beste Duurt,

Mooi om te zien dat u bent voorgedragen.

Een voordracht volmondig onderschreven vanuit de kerk en de zorginstellingen.

Ik ben blij u te kunnen vertellen dat de Koning heeft besloten u te onderscheiden.