Ed Boers

Meneer Boers, beste Ed,

 

Naar verluidt bent u al sinds uw twaalfde bezig met Taekwondo.

Na uw vroege pensionering bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat kon u zich geheel wijden aan deze sport.

En niet alleen aan de sport zelf.

Voor u is minstens zo belangrijk wat Taekwondo kan betekenen voor de lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen in achterstandssituaties. Of voor volwassenen die via de sport uit sociaal isolement kunnen komen.

U bent zeer serieus in uw ambities, maar ook humorvol. U bent een fan van Van Kooten en de Bie. Ik kan me goed voorstellen dat uw imitaties van typetjes van Kees van Kooten heel geloofwaardig zijn.

Voorts was u oprichter van en trainer bij de sportschool Hwarang in Den Haag.

Vanuit de sportschool verzorgde u taekwondolessen bij Stichting ’t JOB.

U nam met de sportschool ook deel aan het programma Tijd voor Vechtsport, een met de IOC Trophy bekroond project.

Dit programma werkte succesvol aan het bevorderen van sportbeoefening, gezondheid en zelfvertrouwen van met name jongeren met een migratieachtergrond in achterstandswijken.

Het heeft veel navolging gekregen.

Een kleine veertig jaar geleden was u al hoofdtrainer bij Taekwondo vereniging ’t Keerpunt.

 

Deze club ging op in het door u opgerichte Geyong Rye, waar u nog altijd hoofdtrainer en begeleider voor de zwarte band examens bent.

U moet ondertussen al meer dan honderd Dan-graadhouders hebben opgeleid.

Voorts heeft u in de loop der jaren meerdere Taekwondo verenigingen helpen opstarten. U was er hoofdtrainer tot u de tijd rijp vond om die verantwoordelijkheid over te dragen aan de jonge collega’s.

Naast uw trainers- en opleiderspraktijk, was en bent u ook bestuurlijk- en als vrijwilliger actief bij de Taekwondo Bond Nederland.

U bent nog altijd betrokken bij de landelijke opleiding en bijscholing van trainers, actief voor het College Hogere Dan-graadouders, lid van het examencollege en lid van de Technische commissie, belast met het toezicht op de nationale examens.

Met uw inzet en ervaring heeft u veel bijgedragen aan de kwaliteit, organisatie en promotie van de sport in Nederland.

Die inzet voor de sport is er nog altijd.

Ook in de praktijk, daar waar het begint.

Want nog altijd geeft u wekelijks Taekwondo training in de naschoolse opvang van verschillende basisscholen in Den Haag.

Uw verdiensten, ook tot ver voorbij de sport, zijn aanzienlijk.

Ik ben daarom blij dat de Koning heeft besloten u te onderscheiden.