Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de uitreiking van een Koninklijke Erepenning aan HVV Laakkwartier, 17 juni 2022

 

 Geacht bestuur,

Geachte leden,

Geachte aanwezigen,

 

Eindelijk is het dan zover.
Hij lag al heel lang in de kluis, de Koninklijke Erepenning voor HVV Laakkwartier.
Nu mag ik hem dan toch uitreiken en dat doe ik met heel veel plezier.

Het is inmiddels de vierde keer dat ik hier ben, na m’n kennismaking tijdens m’n eerste zomer in Den Haag, een ondernemersontbijt afgelopen najaar en een bezoek in november 2020.
Toen mocht ik hier in een heel klein gezelschap het mooie jubileumboek, geschreven door Bart Bakker, uit handen van voorzitter Ron Jansen in ontvangst nemen.

We spraken toen over de rijke geschiedenis van HVV Laakkwartier.
Een geschiedenis die onlosmakelijk is verbonden met die van Laak en van heel Den Haag.

Toen HVV Laakkwartier in 1920 werd opgericht, was nog maar een betrekkelijk klein deel van Laak gebouwd.
En net als Laak in de jaren erop steeds groter zou worden, zo ontwikkelde zich ook HVV Laakkwartier.
Tot 4 juni waren zowel in het atrium van het Stadhuis als in de Tramtunnel tentoonstellingen te zien over Laak en de mensen die er wonen.

Uiteraard was er in die beide tentoonstellingen ook aandacht voor HVV Laakkwartier.
Een bewijs van de grote rol die deze vereniging sinds jaar en dag in Laak speelt.
Laak is niet denkbaar zonder HVV Laakkwartier.

In de woorden van vrijwilliger Ineke, één van de voor de tentoonstelling in de Tramtunnel geportretteerde bewoners:
“HVV Laakkwartier is samen lachen, samen huilen”.
Dat is samen leven, zou ik daaraan willen toevoegen.

HVV Laakkwartier is niet zomaar een voetbalclub.
Het is nog steeds een echte buurtvereniging met een belangrijke maatschappelijke functie.
Generaties hebben hier gevoetbald of hebben hier naar het voetbal gekeken.
Als één van de laatste volksverenigingen in Den Haag is HVV Laakkwartier bovendien geheel onafhankelijk en financieel kerngezond.
Sinds 2014 is uw clubhuis officieel een ‘buurthuis van de toekomst’.
Hierdoor is de maatschappelijke rol die HVV Laakkwartier voor de wijk speelt, alleen maar toegenomen.

Sportieve activiteiten voor jong en oud, initiatieven om vereenzaming tegen te gaan, projecten om bruggen te slaan tussen inwoners met verschillende achtergronden, samenwerking met wijkverpleging en huisartsen: het gebeurt hier allemaal.
En nog veel meer, maar dan ben ik nog wel even bezig.

Om dit alles te bevestigen ontving HVV Laakkwartier in 2013 uit handen van de toenmalige en huidige bondcoach Louis van Gaal de ‘Meer dan voetbal award’ van de K.N.V.B.
Een jaar later volgde de benoeming tot de Haagse sportvereniging van het jaar.
Want hoe belangrijk de maatschappelijke betrokkenheid ook is, HVV Laakkwartier is en blijft natuurlijk bovenal een sportvereniging.

Aan jonge aanwas uit de wijk en ook van daarbuiten is gelukkig geen gebrek, waarbij ook het aantal meisjes snel groeit.
Maar ook de ouderen worden niet vergeten.
In samenwerking met ADO Den Haag is Laakkwartier één van de pioniers op het terrein van het ‘walking football’, speciaal voor 65+ voetballers. Kijk, dat is misschien ook nog iets voor mij, over een paar jaar…😉

Een vereniging wordt natuurlijk niet zomaar 100, pardon, 102.
Daar steekt het werk in van ontelbare vrijwilligers, uit achtereenvolgende generaties.
Vrijwilligers die niet alleen HVV Laakkwartier hebben gemaakt en maken tot wat het is.
Vrijwilligers die Den Haag maken tot wat het is: mooie stad achter de duinen, waar we oog hebben voor elkaar.
Waar we samen huilen en samen lachen.

Al die vrouwen en mannen met een rood-zwart hart, uit het heden en verleden, heb ik in gedachten nu ik deze Koninklijke Erepenning dan eindelijk mag overhandigen.
HVV Laakkwartier, van harte gefeliciteerd en: ga zo door.