Afscheidsspeech Erlijn Wenink, 29 maart 2022

 

Erlijn,

Op je pagina op de site van GroenLinks lees ik:

‘De overheid gedraagt zich soms als een slang die alleen mensen zonder schoenen bijt, schreef Tommy Wieringa in een column in het Handelsblad over het verergeren van schulden.

Het is het sociale domein, het zijn die mensen zonder schoenen, waar ik me sterk voor maak.

In elk facet van het gemeentelijk beleid pleit ik voor de menselijke aanpak.

Voor maatwerk, voor luisteren.’

 

Erlijn, wat jou betreft staan de menselijke aanpak, maatwerk, luisteren en perspectief bieden centraal.

Of het nu gaat om het aan het werk helpen van langdurig werklozen, jeugdhulp, armoedevoorzieningen, of schuldhulp.

Je gaf ooit aan dat je een raadslid wilde zijn dat niet het

makkelijke roept, maar knokt voor kleine veranderingen, die samen het verschil maken.

Welnu, het is je gelukt die kleine veranderingen hier en daar,

zoals bij schuldhulp, met de methodiek van de klantreis.

Of, door te zorgen voor meer maatwerk bij het geven van een voorschot aan jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen.

En, je pleitte met succes voor gratis menstruatieproducten op openbare toiletten van de gemeente Den Haag.

 

Je stak ook je nek uit, als het om het grote werk ging.

Zo was je net als raadslid geïnstalleerd, of je schoof aan aan de onderhandelingstafel en schreef mee aan het coalitieakkoord van vier jaar geleden.

 

Erlijn,

Dankzij jou zijn de mensen zonder schoenen in onze stad een beetje weerbaarder geworden.

Dank daarvoor.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.