Femke Hillen-Goossens

Mevrouw Hillen, beste Femke,

Voor liefhebbers van koormuziek is het Haags Barok Gezelschap (HBG) een begrip.

Vanaf het moment dat uw echtgenoot Jaap Hillen het ensemble, dat toen nog zijn naam droeg, oprichtte, was u erbij.

Met hart en ziel, met raad en daad.

Het HBG, gehuisvest in de Nieuwe Badkapel, mag dan een amateurgezelschap zijn, maar wel één van hoog niveau.

Met steevast een ambitieuze programmering, afgezien van de afgelopen twee coronajaren natuurlijk:

per jaar 12 cantates van Bach en 2 tot 4 grote concerten.

Daar komt bij dat voor iedere uitvoering het orkest en koor opnieuw worden samengesteld, uit de ‘kaartenbak’, al zal die tegenwoordig digitaal zijn.

Dat betekent dus steeds het nodige extra regelwerk.

Zoals gezegd, bent u vanaf de oprichting in 1984 nauw betrokken geweest bij het HBG.

Was dat nog eerst op de achtergrond, begin jaren negentig kwam u, als lid van de inmiddels opgerichte stuurgroep ‘uit de coulissen’.

U beheerde de financiën en u maakte de overgang naar een stichting mede mogelijk.

Helaas overleed uw man in 2008.

Maar u zette vervolgens zijn levenswerk voort.

Vanaf dat moment beheerde u de bladmuziek, organiseerde u de concerten, inclusief de podiumbouw.

Het sjouwen met de podiumdelen deed u hopelijk toch niet zelf?

Ook plande u de repetities: zo’n 60 per jaar…

U onderhield de contacten met de musici, huurde waar nodig professionals, bijvoorbeeld de solisten in en u regelde de concertlocaties, zowel in binnen-als buitenland.

Zo trad het HBG negen keer op in Antwerpen en driemaal in Parijs.

Om die tournees mogelijk te maken hield u de banden met financiële ondersteuners warm én stond u in contact met partnerorganisaties, zoals het Institut Néerlandais in Parijs.

Kortom, waar zou het HBG geweest zijn zonder u?

En, alsof dat allemaal nog niet genoeg was, gaf u daarnaast nog eens jarenlang Nederlandse taalles aan buitenlandse artiesten die meespeelden in producties van Joop van den Ende.

Dat is heel mooi, die combinatie van barokke koormuziek en musical.

In 2020 bent u wat rustiger aan gaan doen en hebt u uw taken neergelegd.

Maar u bent nog wel als adviseur verbonden aan het HBG.

Mevrouw Hillen, beste Femke,

U leidt een leven vol muziek, voor de muziek en verrijkt daarmee op uw beurt de levens van ontelbare muziekliefhebbers.

Niet alleen die concertgangers, maar ook de samenleving – die niet kan zonder cultuur- zijn u daar dankbaar voor.

En daarom is het mij een groot genoegen u te mogen mededelen dat Zijne Majesteit heeft besloten u Koninklijk te onderscheiden.