Floris Oskam

Meneer Oskam, beste Floris,

 

Voor mij heb ik een mooie foto van u, waarop u zo te zien een toespraak houdt.

Vandaag is het andersom en mag ik u toespreken.

U bent alweer geruime tijd met pensioen, maar aan u zijn geraniums niet besteed.

Om dichtbij huis te beginnen:

vanaf 2006 was u 12 jaar voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het flatgebouw waar u woont.

En nu bent u nog adviserend lid.

U woont niet in zomaar een appartementencomplex maar in een voormalig klooster uit de jaren dertig.

Ooit ging het gerucht dat iemand er ’s nachts de geest van een overleden non had zien rondstruinen, met een kaars in haar hand.

Bent u haar wel eens tegengekomen?

Serieus: het onderhoud van zo’n monumentaal gebouw vergt de nodige aandacht.

Als voorzitter bent u daar dan ook veel tijd aan kwijt geweest.

Maar er is meer dat u weghoudt van de geraniums.

Zo zet u zich sinds 13 jaar in voor de stichting Ondernemersklankbord.

Dat is een organisatie die ondernemers uit het midden-en kleinbedrijf met raad en daad terzijde staat.

Daarbij gaat het vooral om ondernemers die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen.

Denk aan hulp bij de verbetering van de bedrijfsvoering en het wegnemen van stress bij ondernemers en hun gezinnen.

Intussen bent u sinds 2014 voorzitter van de afdeling Rotterdam en sinds twee jaar ook voorzitter van het landelijk bestuur van het Ondernemersklankbord.

In die hoedanigheid heeft u inmiddels al heel veel ondernemers kunnen helpen. Kan me voorstellen dat de coronatijd, een zware periode voor ondernemers, extra druk voor u was.

Men roemt uw deskundigheid, uw creativiteit én uw compassie.

Die twee eigenschappen spreken óók uit uw nauwe betrokkenheid bij de oprichting van de ‘Rotterdamse Zaak’.

Dat is een samenwerking van het Ondernemersklankbord met de gemeente Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.

Echt een leerwerkbedrijf, onder het motto ‘jong plus oud is goud’.

Want hier gaat het om studenten van de Hogeschool die samen met ervaren – gepensioneerde – leden van het Ondernemersklankbord ondernemers bijstaan.

De Rotterdamse Zaak is een groot succes en bekroond met nationale en internationale prijzen.

Het hoeft niet te verbazen dat dit initiatief intussen navolging heeft gevonden in andere steden, waaronder Den Haag.

Meneer Oskam, beste Floris,

Uw niet aflatende inzet voor ondernemers in nood én het betrekken van studenten daarbij, is niet onopgemerkt gebleven.

Het doet me veel plezier u te mogen mededelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u Koninklijk te onderscheiden.