Afscheidsspeech Frans Hoijnck van Papendrecht, 29 maart 2022

 

Frans,

Vandaag neem je afscheid van de raad.

Je kwam in de raad als een eenmansfractie namens 50PLUS.

Vervolgens verliet je die partij om als Partij voor de Toekomst verder te gaan.

Begin vorig jaar sloot je je aan bij fractie Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Begin dit jaar koos je ervoor toch je eigen weg te gaan.

Dus neem je vandaag afscheid van ons als Groep Hoijnck van Papendrecht.

 

‘What’s in a name’ schreef Shakespeare al vele eeuwen terug.

Dat geldt met name voor jou.

Want, je prioriteit als raadslid lag in de achterliggende vier jaar onveranderd bij het welzijn van Haagse ouderen en hun veiligheid.

Ongeacht onder welke vlag je als raadslid voer.

 

Je pleitte alleen, of samen met anderen, onder meer:

  • Voor het schrappen van de sollicitatieplicht van 60-plussers met een bijstandsuitkering.
  • Voor extra aandacht voor het weerbaar maken van zelfstandig wonende ouderen, door ouderenconsulenten preventiemateriaal mee te geven voor huisbezoeken aan Haagse senioren.
  • Voor het afschaffen van de hondenbelasting, omdat in het bijzonder voor oudere alleenstaanden een hond een waardevol gezelschap is en ze zo minder eenzaam zijn.
  • En om huishoudelijke zorg uit te breiden en een kwartier ‘koffietijd’ te geven tegen eenzaamheid.

 

Frans,

Ik dank je voor je inzet.

Ik wens je het allerbeste toe.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.