Georg Frerks

Beste meneer Frerks, beste Georg,

U promoveerde aan Wageningen University & Research en was vervolgens werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Instituut Clingendael.

Als bijzonder hoogleraar rampenstudies aan de Universiteit Wageningen was u een pionier in dit vakgebied.

De bijzondere leerstoel werd ondersteund vanuit Buitenlandse Zaken.

U analyseerde voor het eerst op wetenschappelijke wijze de samenhang tussen ontwikkelingsproblematiek, natuurrampen en gewelddadige conflicten in de wereld.

 

U werd bijzonder hoogleraar en later hoogleraar conflictpreventie en conflictbeheersing aan de Universiteit Utrecht.

Geruime tijd was u tevens hoogleraar rampenstudies aan de Universiteit Wageningen.

Vervolgens werd u hoogleraar internationale veiligheidsstudies, lid van de wetenschappelijke adviesraad en lid van de commissie wetenschap van de Nederlandse Defensie Academie.

Ik doe hier niet meer dan een greep uit uw vele functies en nevenfuncties.

Uit de lange lijst van publicaties kies ik er één.

In 2016 publiceerde u samen met prof. Dr. Beatrice de Graaf en prof. Mr. Dr. Erwin Mulder het ‘Handboek Conflict. Over conflict en conflictbeheersing’.

Een handboek en overzicht van wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten.

Een standaardwerk binnen de hogere beroeps- en wetenschappelijke opleidingen. Een nuttig werk in deze tijd, dunkt mij.

Februari vorig jaar ging u met pensioen bij de Universiteit Utrecht, maar u begeleidt er nog altijd promovendi.

U geniet een uitstekende wetenschappelijke reputatie, maar dat is niet wat u het meest onderscheid van andere academici en vakgenoten.

Het is veeleer uw ’toon’ en het vermogen contact te maken met zeer verschillende mensen en hun culturele en institutionele werelden.

U wekt vertrouwen bij beleidsmakers en Ngo’s met uw diepgravende kennis van het veld.

Wetenschappers herkennen zich in uw kritische toon en vocabulaire.

Maar u tovert ook een verraste lach op het gezicht van een Sri Lankaanse riksja-chauffeur met een grap in vloeiend Singalees. Ze zijn daar voor mij niet te verstaan, maar u maakt een grap in het Singalees, ongelofelijk.

Die herkenning en erkenning wist u ook over te brengen aan de Tamil wetenschappers waaraan u lesgaf.

 

Uw interculturele sensitiviteit en het vermogen om wetenschap en beleid in praktische zin samen te brengen, hebben geleid tot een succesvolle carrière en een waardevolle bijdrage aan het op gang brengen van verandering.

Als uitvloeisel van uw professionele betrokkenheid bij Sri Lanka, bent u nog altijd voorzitter van de Stichting Nederland-Sri Lanka en hoofdonderzoeker bij de Commissie interlandelijke adoptie.

U stuurt het team van de stichting aan, verricht onderzoek, doet veldwerk in Colombia en Sri Lanka en schrijft mee aan de definitieve rapportages.

 

Professor Frerks, beste Georg,

Uit uw carrière blijkt zowel een grote inzet als impact op uw vak en vakgenoten. U bent gewoon een wijs man.

Ik ben daarom blij dat de Koning heeft besloten u een onderscheiding te doen uitreiken.