Toespraak door burgemeester Jan van Zanen op het bedankfeest van de GGD, 2 juni 2022

 

Beste allemaal,

 

Eindelijk is het dan mogelijk.

Eindelijk is het zover dat ik u allemaal kan zeggen: dank u wel.

Dank u wel voor alles wat u de afgelopen twee jaren heeft betekend voor de aanpak van de coronacrisis in onze regio.

Sommigen van u heb ik dat al persoonlijk kunnen zeggen, in kleine bijeenkomsten, op anderhalve meter afstand.

Wat heerlijk om u nu allemáál hier bijeen te zien:

Medewerkers van de GGD, uitzendkrachten en vrijwilligers.

 

Voor velen lijkt het alweer lang geleden, maar ik denk dat u het nog scherp voor ogen heeft:

Hoe het, nadat eind februari 2020 de eerste coronabesmetting in de regio was geconstateerd, óók in Haaglanden ‘alle hens aan dek’ was.

Met pieken en dalen is dat vervolgens lange tijd zo gebleven, totdat dit jaar de maatregelen stap voor stap konden worden afgebouwd.

En het ook voor u rustiger werd.

Laten we hopen dat dit zo blijft.

 

Ik denk aan al die mensen op de testlocaties en die patiënten thuis testen afnamen.

Ik denk aan al die mensen die dag in, dag uit bezig waren om het contactonderzoek uit te voeren.

Ik denk aan de vrouwen en mannen van de ambulancedienst.

Kortom, ik denk aan u.

Nog zie ik de enorme locaties voor me waar mensen hun vaccinatie en later hun booster konden halen.

Maar niet alleen dáár, maar op heel veel plekken in onze regio: laagdrempelig en zoveel mogelijk ‘om de hoek’.

In nauwe samenwerking met de gemeenten heeft de GGD een fijnmazig netwerk uitgerold voor informatie, testen en vaccinatie.

De inzet van sleutelfiguren uit verschillende gemeenschappen die bijvoorbeeld onze stad rijk is, was daarbij van doorslaggevend belang.

Met elkaar hebben we de campagne ‘Den Haag tegen corona’ tot een succes weten te maken.

 

U allemaal heeft de afgelopen twee jaren tropenuren gedraaid.

U heeft laten zien dat we in crisissituaties op de GGD kunnen bouwen.

Dat is een geruststellende gedachte.

Al hoop ik dat zo’n situatie zich niet meer zal voordoen.

Voor nu wens ik daarom vooral heel veel plezier.

Geniet van dit van het samenzijn, nu het weer kan.

Wij danken het aan u.