Ontvangst door Jan van Zanen 1ste exemplaar gids van internationale- en migrantenkerken

 

Beste Petra de Nooy, samenstellers van de gids,

Fijn dat ik vandaag een eerste exemplaar van de gids van internationale- en migrantenkerken in ontvangst mag nemen. De gids waarvoor ik het voorwoord schreef. Een naslagwerk dat het sociaal-maatschappelijk werk van meer dan 65 kerken in Den Haag tastbaar verbindt. Een boekwerk dat het kerkelijk leven van meer dan honderd geloofsgemeenschappen zichtbaar maakt.

Het internationaal kerkelijk netwerk van Den Haag, waarvan dit boek een tastbare neerslag is, bundelt een grote diversiteit aan geloofsgemeenschappen. Groepen die hun leden steun bieden. Plekken waar mensen aankloppen die geborgenheid in het geloof en elkaar zoeken.

Wat we in Den Haag geloven in kerken, tempels, moskee├źn en bij de mensen thuis, verschilt sterk. Dat zorgt voor culturele verrijking, maar het is ook een opgave om van daaruit onze stad sterker te maken. Daarin hebben de kerken een opdracht. En daarin hebben ze mijn steun: ik geloof in alles wat verbindt.

Ik dank u voor dit eerste exemplaar van de gids.