Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij het Grand Diner des Arts in Pulchri Studio, 30 april 2022

 

Mevrouw de voorzitter, beste Marieta,

Geachte aanwezigen,

 

“Uw rijk bedeeld genie, door geestdrift stout gedreven,

heeft Hollands ouden roem in volle levenskracht

door het toov’ren van uw kunst aan stad en land gegeven.

Terwijl de schoonheid juicht in uwe kleurenpracht.”

 

Zo werd Pulchri Studio bij het vijftigjarig bestaan in de Residentiebode bezongen.

Zulk ronkende taal, hoe bloemrijk ook, bezigen we allang niet meer.

En ook de Residentiebode is iets van het verleden, maar Pulchri Studio wist de stormen van de tijd te doorstaan.

Van harte feliciteer ik bestuur en leden met het 175-jarig bestaan.

Een jubileum dat gelukkig gevierd kan worden met de uitbundigheid die daarbij past.

Zoals dit heuse Grand Diner des Arts.

Voel me bevoorrecht om deze avond met u mee te mogen beleven.

Omringd door mijn ambtgenoten uit Amsterdam en Rotterdam, Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb.

En in het gezelschap van drie ‘museum-muzen’:

Martine Gosselink, die met ‘haar’ Mauritshuis dit jaar ook een feestje te vieren heeft, Minke Schat van Panorama Mesdag en Tamara Peers van Muzee Scheveningen.

En niet te vergeten mijn goede vrienden uit Utrechtse en Amstelveense dagen, schilder en lithograaf Jeroen Hermkens en museumdirecteur in ruste én beeldhouwer van de onderkoelde perfectie, Jan Verschoor.

 

Nog niet zo lang geleden mocht ik bijdragen aan de onthulling van een informatiebord over het voormalige buitenatelier van het kunstenaarsechtpaar Sientje van Houten en Hendrik Willem Mesdag.

Dat wij hier bijeen zijn aan het Lange Voorhout, een van de mooiste plekken van Den Haag, ja van Nederland, hebben we te danken aan diezelfde Mesdag.

Als voorzitter van Pulchri werd hij de drijvende kracht achter de aankoop van dit monumentale pand, als ook de bouw van de zalen.

Mesdag stak het nodige eigen kapitaal in Pulchri en het verwondert dan ook niet dat de leden hem daarvoor zeer dankbaar waren.

Een diner ter ere van hem had de – óók voor die tijd – bijzondere omvang van zestien gangen.

Over rijk bedeeld en geestdrift gesproken…

 

Den Haag is er trots op dat het zo’n bijzonder instituut als Pulchri Studio, want dat is het, mag huisvesten.

Een kunstenaarsvereniging, waar het, in weerwil van die negentiende-eeuwse lofzang, anno 2022 niet draait om ‘ouden roem’, maar om de schoonheid en kleurenpracht van de werken van  de Haagse kunstenaars van nu.

Kijk maar naar de schitterende decoratie van deze zaal door Christie van der Haak.

Kom hier zelf heel graag en ben steeds onder de indruk van de kwaliteit en originaliteit van de werken van de leden van Pulchri.

Van harte wens ik u allemaal een heel mooie avond.

En ik roep u op: maak de sponsorveiling tot een succes.

Dank u.