Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij het plaatsen van de Gulden Klinker op het Verheulplantsoen, 30 juni 2021

Geachte aanwezigen,

Wat mooi, dat u er allemaal bent.
Niet zonder reden.
U heeft tenslotte een Gulden Klinker verdiend.
De Gulden Klinker bestaat nu ruim 27 jaar.
In die 27 jaar zijn er al honderden geplaatst.
En elk van die Gulden Klinkers is een boodschap van de gemeente aan haar inwoners.
En die boodschap luidt: dank u wel.
Dank u wel voor uw inzet voor een mooie leefomgeving.
Telkens wanneer ik spreek met inwoners van onze stad valt het me op hoeveel originele ideeën er leven om Den Haag nog mooier te maken.
Om de onderlinge contacten tussen inwoners te versterken.
Of om elkaar simpelweg te helpen met allerlei concrete zaken.
En iedere keer ben ik blij verrast als ik merk hoeveel van die ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk zijn omgezet.
Al die verschillende en uiteenlopende burgerinitiatieven maken Den Haag én het leven van de Hagenaars en Hagenezen mooier.

Zo ook hier aan het Wethouder Verheulplantsoen.
U heeft met het Stadsdeelkantoor afgesproken dat u meehelpt om deze speellocatie schoon, heel en veilig te houden.
En als ik het heb over ‘u’, dan zijn dat in dit geval bewoners, Buurt Preventie Team Singels en Kinderopvang Up.
De knijpers, werkhandschoenen en de ringen voor de afvalzakken krijgt u van het Stadsdeel.
Maar het werk, dat doet u.
Zo ook meneer Frans Davids die dagelijks in zijn scootmobiel een rondje maakt om rond het plantsoen zwerfvuil te rapen.
Helaas heeft meneer Davids onlangs zijn bekken gebroken.
Wat fantastisch dat u er vandaag toch bij kunt zijn, meneer Davids.
Ik hoop dat u er snel weer bovenop bent.

Bij de Gulden Klinker hoort ook een geldbedrag.
Dat geld is bedoeld voor materialen om de werkzaamheden voort te kunnen zetten.
In uw geval dus knijpers, werkhandschoenen en zo meer.
Maar die krijgt u al van het Stadsdeel…
Heb begrepen dat u het geld daarom zou willen gebruiken voor de aankoop van een speeltoestel voor kinderen met een beperking.
Wat een mooi initiatief.
Ik hoop dat het lukt.
Van harte gefeliciteerd met deze Gulden Klinker.
U heeft ‘m dubbel en dwars verdiend.