Haroen Ghauharali

Meneer Ghauharali, beste Haroen,

 

Den Haag heb ik leren kennen als een stad waar de wereld thuis is.

Waar vele talen worden gesproken.

En nagenoeg alle geloven en levensbeschouwingen worden beleden.

U speelt, vanaf uw komst naar Den Haag, een belangrijke rol binnen het sociaal-religieuze weefsel dat onze stad zo bijzonder maakt.

Voorheen was u al zeer actief geweest binnen de Islamitische gemeenschap in Suriname.

Suriname, dat weten we, staat erom bekend dat vele religies er in vrede samenleven.

Het is precies die geesteshouding die u en uw werk kenmerken.

Nadat u naar Den Haag verhuisde werd u lid van de Vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam (Lahore)

Nederland.

Toen u eenmaal goed uw draai in uw nieuwe leefomgeving had gevonden, besloot u ook bestuurlijk actief te worden binnen deze religieuze organisatie.

Zo was u gedurende enige tijd voorzitter.

Inmiddels bent u alweer geruime tijd voorzitter van de Raad van Advies.

Nog niet zolang geleden heeft u zich in bijzondere mate ingezet voor de verhuizing van de moskee van uw vereniging naar de Thomaskerk.

En u was ook nauw betrokken bij de renovatie van de moskee.

Daarnaast bent u plaatsvervangend imam en docent aan het Nederlands Instituut ter Bevordering van Islamstudies, het NIBIS.

Het NIBIS is onder andere een interconfessionele samenwerking met het Centrum Informatie en Documentatie Israël (het CIDI) aangegaan.

Van het NIBIS bent u ook de oprichter.

Dat laatste is niet zo verwonderlijk, aangezien onderwijs de rode draad door uw leven is.

Jarenlang heeft u voor de klas gestaan, eerst in Suriname en later in Den Haag.

Dankzij u is het standaardwerk ‘De religie van de Islam’ in modern Nederlands vertaald.

Koningin Beatrix heeft destijds het eerste exemplaar in ontvangst genomen.

Ook heeft u vele congressen en seminars georganiseerd, gericht op het bouwen van bruggen tussen de Islam en de Nederlandse samenleving.

Van de bundels die naar aanleiding daarvan verschenen was u dan weer de redacteur.

Dat hoeft niet te verbazen van iemand die, nog in Suriname, het instituut al-Qalam, ofwel de Pen, oprichtte…

 

Uw band met uw geboorteland is tot op heden heel sterk.

Zo bent u nog steeds nauw betrokken bij de Surinaams- Islamitische Vereniging.

U organiseert met regelmaat fondsenwervende activiteiten om geld op te halen voor weeshuizen en verzorgingshuizen in Suriname.

Uw leven staat in het teken verdraagzaamheid en van het zoeken van verbinding.

Dat is iets van grote waarde voor onze samenleving.

Het doet me dan ook veel plezier uw mede te delen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u Koninklijk te onderscheiden.