Harry de Loor

Meneer De Loor, beste Harry,

 

Uw dochter roemt uw maatschappelijke betrokkenheid. Ze noemt uw beroepsmatige inzet voor ruimtelijke ordening, natuur en milieu.

Haar voordracht voor een Koninklijke onderscheiding geldt echter in de eerste plaats uw onbezoldigde strijd én succes voor het behoud van het sterrenbos De Oude Warande in Tilburg.

Velen noemen het mede uw verdienste dat dit driehonderd jaar oude bos tot op de dag van vandaag behouden bleef.

Uw strijd voor het bos begon in 1972 en daarmee bent u milieuactivist van het eerste uur.

Het succes was niet alleen te danken aan de organisatie van effectief verzet, maar ook aan het ontwikkelen van alternatieve plannen.

Als bestuurslid en voorzitter van de Stichting Brabantse Milieufederatie paste u deze werkwijze vaker toe.

De Brabantse Milieufederatie groeide en werd met uw aanpak een gerespecteerde samenwerkingspartner van onder meer de provincie Noord-Brabant.

 

Tactisch manoeuvreren in het bos deed u ook al in uw militaire diensttijd.

Om ’s nachts tijdens een oefening niet gevonden te worden door commando’s liet u als jong officier de manschappen al vroeg op de avond een verscholen bivak maken om te slapen.

Zo bleven de dienstplichtigen fit en uit handen van ‘de vijand’, die geen nachtelijke manoeuvres kon ontdekken.

Na een kleine halve eeuw ‘in dienst van de natuur’, verschoof uw inzet naar de cultuur.

U werd bestuurslid van de Stichting Utopa in Leiden, waar creatief talent dat geen kans kreeg alsnog tot wasdom kon komen.

U leverde voor Utopa een belangrijke bijdrage aan het behoud van de monumentale villa Hinkeloord met bijbehorend arboretum te Wageningen.

Daarnaast werd u actief Lid en voorzitter van de Lionsclub Den Haag Centrum.

U organiseerde onder meer seminars over de VN en de Millenniumdoelstellingen.

In dezelfde periode was u adviseur van het bestuur van de stichting Centrum voor Creatief Leren te Sterksel. Een stichting die zorg en onderwijs combineerde voor hoog getalenteerde drop-outs.

Hoogbegaafden voor wie het regulier onderwijs geen perspectief biedt.

De afgelopen periode van ongeveer tien jaar was u penningmeester van de Stichting Heren van Waarde, een culinaire club waarin onder meer gekookt werd met statushouders.

Daarnaast was u lid en bent u huidig voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Den Haag. U toetst de rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen wanneer bezwaarschriften zijn ingediend.

Dat de voordracht voor uw Koninklijke onderscheiding is ondersteund vanuit Juridische Zaken, uw ambtelijke tegenhanger bij de gemeente, zegt misschien wel iets over de redelijke en aimabele invulling van uw voorzitterschap van de Adviescommissie bezwaarschriften.

Meneer De Loor, beste Harry,

U heeft zich meer dan geruime tijd ingespannen ten bate van de samenleving. Ik ben daarom blij dat de Koning heeft besloten u te onderscheiden.