Meneer van Loon, beste Henk,

Even dacht ik aan een vergissing: al 65 jaar vrijwilliger in de kerk en geboren in 1953. Maar het klopt.

Als zesjarige werd u misdienaar, later acoliet (zeg maar misdienaar 16+) en vervolgens Lector, een soort hulppriester.

Door meneer pastoor – met glas en sigaar bij moeder thuis onthaald – werd u als zesjarige gevraagd misdienaar te worden.

Zo ging dat toen nog.

U begon in de parochie van de Heilige Martha.

Later werd dat onderdeel van de gemeenschap Maria Sterre der Zee.

In de kerk ben je lang jong.

U was als twintiger leider van de Verkenners en de Rowans van Scouting Marthaparochie.

Later was u daar bestuurder en betrokken bij de integratie van buitenlandse kinderen voor Scouting Nederland.

U richtte als twintigplusser ook een jongerengespreksgroep op en zong van uw dertigste tot ruim in de veertig bij het koor dat maandelijks ondersteunt bij de dienst.

Er kwamen ook al vroeg ‘volwassen taken’ op uw kerkepad.

Dat van lector en coördinator van de lectoren.

Het lidmaatschap van de fusiegroep, het parochiebestuur en lid van de commissie voor de kerkrestauratie.

In uw volwassen leven was en bent u niet alleen actief in een religieuze omgeving.

In roerige tijden voor de Schilderswijk werd u voorzitter van de Bewonersorganisatie Buurtbelang.

Samen met anderen richtte u de Werkgroep Nachtpreventie Schilderswijk West op.

Een succesvol initiatief waaraan de huidige buurtvaders schatplichtig zijn en dat landelijk navolging kreeg.

Dan waren er ook nog het persbureau, de wijkkrant, het voorzitterschap van de gezamenlijke bewonersorganisaties en het Project Ontwikkeling Schilderswijk (POS).

Dit alles grotendeels naast uw werk bij de gemeente Den haag.

Want u was een collega tot u in 2019 met pensioen ging als sector manager.

Nu beperkt u zich – volgens mijn informatie – tot de schoonmaak, het onderhoud en het secretariaat van de kerk die u zo dierbaar is.

Voor dit leven in dienst van de ander is u een Koninklijke onderscheiding toegekend.

Ik reik u de versierselen graag uit.