Broeder Belfor,

 

Komt u naar voren?

Lieve mensen, we blijven nog even in de kerk en we gaan naar een echte broeder; broeder Belfor, van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden.

Broeder Belfor, u bent voormalig bestuurslid, penningmeester, vrijwilliger en charismatisch voorganger.

U bent ook goed met de centen, zo heb ik gehoord.

U zorgde voor een lening om een nieuwe kerk, een nieuw huis van God dus, te kopen.

U zorgde ook voor geld toen de kerk gerenoveerd moest worden.

En toen de vorige penningmeester fraude had gepleegd en er met een aanzienlijk bedrag van de kerk vandoor ging… (het is niet fraai, maar het is wel gebeurd), heeft u de financiële administratie weer helemaal netjes op orde gebracht.

U bent ook actief op landelijk en op Europees niveau.

Want de Evangelische Broedergemeente maakt deel uit van de wereldwijde Broeder-Uniteit, die de mensen misschien ook wel kennen onder de naam “Hernhutters”, de “Moravische Kerk” of de “Unitas Fratrum” (wat dan ook weer “broedergemeente” betekent).

En, lieve mensen, wist u dat de Evangelische Broedergemeente de grootste protestantse volkskerk onder Surinamers is?

In Suriname en in Nederland?

Broeder Belfor, in Den Haag bent u de coördinator van de 60+-Club, waar broeders en zusters samenkomen om persoonlijke verhalen te delen en maatschappelijke problemen te bespreken, om zo de eenzaamheid te verdrijven.

Kan ik net bij, bij wijze van spreken.

Momenteel zitten er alleen zusters in de 60+-Club -en geen broeders-, maar die zusters zijn dan wel weer erg blij met hun trouwe coördinator, met u dus, broeder Belfor.

Broeder Belfor, u draagt bij aan de gemeenschapszin in onze stad en in onze regio.

U zorgt goed voor de financiën én voor de broeders en zusters binnen de gemeente.

Heel erg bedankt en van harte gefeliciteerd met uw Koninklijke onderscheiding.