Herdenking van de cellenbrand

Voor ik begin wil ik de heer en mevrouw Van Brero verwelkomen.

De heer Van Brero was twaalf toen hij in 1952 zijn vader verloor bij een brand in de Laan van Meerdervoort …

Mevrouw La Haye,
Mevrouw Kramer,
Kinderen met hun partners,
Kleinkinderen,
Brandweercommandant Lieben,
Heren Evers en Mebius,
Oud-collega’s van Fred en René

Geachte aanwezigen,

Op 25 december 1987 voltrok zich in onze stad een groot drama, dat ook de landelijke pers haalde.

Die Eerste Kerstdag stichtte een arrestant brand in zijn cel in het hoofdbureau van politie.

Een daad met verschrikkelijke gevolgen: vier mensen kwamen erdoor om het leven.

Twee arrestanten en twee leden van de brandweer: Fred la Haye en René de Ruijter.

Vandaag herdenken wij hen in eerbied.

Fred, een ervaren en bedachtzame brandweerman.

René, zijn jonge, enthousiaste collega – op dat moment net vader geworden.

Ze kwamen om in de dichte rook die zich in korte tijd meester had gemaakt van het cellencomplex.

Hun even moedige collega’s zorgden ervoor dat er niet nog meer slachtoffers vielen.

 

De dood van Fred en René zorgde voor grote verslagenheid.

En immens verdriet.

Daarbij denk ik in eerste instantie aan de echtgenotes van Fred en René: Joke la Haye en Ditta Kramer.

En aan Linda, de dochter van Fred en dan nog heel kleine Marlous, dochter van René.

Jullie wereld werd in één klap aan gruzelementen geslagen.

Toch moesten jullie verder.

En dat is jullie gelukt.

Voor mij zie ik trotse oma’s, met hun dochters en partners en drie kleinkinderen.

Maar ik realiseer me terdege hoeveel kracht het gekost moet hebben om na die fatale kerstdag de draad weer op te pakken en door te gaan.

Gelukkig was er steun van familie, van vrienden, kennissen en, niet te vergeten, van collega’s van Fred en René.

De band met het korps is tot op heden heel hecht, als een familie.

In december 1988 heeft burgemeester Ad Havermans aan Fred en René postuum de zilveren eremedaille van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt.

Maar wat mij betreft bent u ook heldinnen, lieve Joke en lieve Ditta.

 

De overheid heeft uit deze verschrikkelijke gebeurtenis lessen getrokken.

De veiligheid van brandweermensen is sindsdien verbeterd.

Ook de nieuwe technische middelen die zijn ontwikkeld, dragen daaraan bij.

Toch moeten we steeds alert blijven.

Laat de herinnering aan wat Fred la Haye en René de Ruijter overkwam, ons scherp houden.

Opdat we de veiligheid van de leden van de brandweer en andere hulpverleners steeds de hoogste prioriteit geven.

Het gaat om mensen die anderen bevrijden uit gevaarlijke, soms levensgevaarlijke situaties.

Zij verdienen de beste bescherming die er is.

Dank u.