Herdenking van Sandra Abbenhuis en Guido Halleen door burgemeester Jan van Zanen bij aanvang van de raadsvergadering op donderdag 4 november 2021

 

Onlangs bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-raadslid Sandra Abbenhuis dinsdag 19 oktober is overleden. Sandra werd 58 jaar.

Sandra was van 2010 tot 2014 gemeenteraadslid namens Politieke Partij Scheveningen.

Zij zette zich in voor het behoud van Scheveningen als vissersdorp en probeerde grootschalige herontwikkelingen tegen te houden, zoals een kabelbaan of brug tussen de havenhoofden en hotels van rond de 90 meter hoog bij het Zuidelijk Havenhoofd.

Met haar initiatiefvoorstel ‘De Pier hoort hier!’ deed ze een nadrukkelijke oproep om een visie te ontwikkelen op de toekomst van dit in haar ogen nationaal icoon in samenhang met de Noordelijke Boulevard.

Ook diende zij het initiatiefvoorstel ‘Scheveningse Haven een nieuwe toekomst’ in, om zo onder meer:

de Eerste Haven te blijven gebruiken voor visserij en havengebonden industrie en de Tweede Haven in zijn geheel de functie van recreatiehaven te geven.

Tevens wilde ze dat het tijdelijke theater bij het Zuiderstrand, het Zuiderstrandtheater, ook echt tijdelijk op die plek zou komen.

Een ander icoon op Scheveningen, de Scheveningse vissersvrouw, kon eveneens op haar steun rekenen. Toen het monument tijdelijk verplaatst werd trok Sandra aan de bel, want zij keek niet meer over zee uit.

Hoewel bij haar raadswerk het accent op Scheveningen lag, had zij ook oog voor wat verder in onze stad speelde. Zo pleitte zij voor het opzetten van een buddysysteem voor de schuldhulpverlening, waarbij vrijwilligers met professionele ervaring met problematische schuld zouden worden ingezet.

Voormalige en huidige raadsleden en een ieder hier op het Stadhuis die haar heeft gekend herinneren zich Sandra als een ontzettend betrokken, warme en hartelijke vrouw.

Onze gedachten gaan uit naar haar naasten.

 

Vandaag sta ik eveneens met u stil bij het overlijden van voormalig raadslid en wethouder Guido Halleen.

Hij overleed 18 oktober jongstleden op 78-jarige leeftijd.

Guido Halleen maakte namens het CDA twaalf jaar deel uit van het Haagse stadsbestuur.

In 1978 werd hij geïnstalleerd als raadslid.

Eind december 1982 werd hij benoemd tot wethouder Onderwijs en Kunstzaken.

Guido Halleen was wethouder cultuur in een zeer moeilijke periode.

De gemeente Den Haag dreigde artikel 12 gemeente te worden.

Er moest zwaar bezuinigd worden.

Zo ook op de portefeuille cultuur.

De cultuursector kwam daartegen in het geweer, met de slogan ‘Ik voel me zo verdomd Halleen’.

Vrij naar de hit die een piepjonge Danny de Munck in die jaren scoorde.

Maar, ondanks de opgave om te bezuinigen, zette Guido Halleen zich onvermoeibaar in om het cultuuraanbod op peil te houden.

Hij kreeg zelfs geld los voor nieuwe huisvesting van het Residentieorkest.

Deze inzet resulteerde in de Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater.

In zijn ogen parels in het destijds – dat vonden velen – troosteloze Spuikwartier.

 

Gedurende zijn wethouderschap was er ook discussie over het Nationaal Monument voor Koningin Wilhelmina.

Het college, alsook een meerderheid van de Haagse bevolking, zag niets in het ontwerp van Aldo van Eyck, een meeuwwitte koepel.

Uiteindelijk werd gekozen voor een reeds bestaand beeld van Charlotte van Pallandt.

 

Guido Halleen mocht in maart 1986 als wethouder nog  de opening meemaken van het Museon.

Daarover zei hij destijds in Trouw: ‘Ik vind ’t nog steeds een wonder dat het er gekomen is.’

Zijn verwondering gold het feit dat het bouwplan aan de greep van de bezuinigingen van het kabinet Lubbers I ontkwam.

 

Als raadslid daarna was hij onder meer woordvoerder op het  zware dossier ‘nieuw stadhuis’.

Het CDA zat toen in de oppositie.

Er was geen coalitiemeerderheid voor de bouw van het Stadhuis aan het Spui.

Het was mede door zijn politieke behendigheid en kundigheid dat de CDA-fractie meeging en er een meerderheid ontstond voor de bouw van het Stadhuis waar wij nu in zitten.

Deze voorbeelden geven aan dat Guido Halleen een lokale politicus van statuur was.

Breed gerespecteerd door zijn collega’s en inhoudelijk ijzersterk.

Na zijn afscheid als raadslid bleef hij actief op het terrein van cultuur, eerst als hoofd Cultuur bij de provincie Zuid-Holland en daarna als voorzitter van Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland.

Onze gedachten zijn bij zijn partner en familie.

Dan vraag ik u nu een moment stilte in acht te nemen ter herinnering aan Sandra Abbenhuis en Guido Halleen.