Meneer Menco, beste Ido,

21 maart jongstleden kon u uw 77e verjaardag vieren.

7 is in het Jodendom een heilig getal en 77 al helemaal.

Heb begrepen dat u op de zaterdag, de sjabbat, die daarop volgde nog een andere verjaardag mocht vieren: die van uw Bar Mitswa, de kerkelijke meerderjarigheid.

Bij die gelegenheid bent u door de Liberaal-Joodse Gemeente Den Haag in het zonnetje gezet, vanwege het werk dat u daar al zo lang doet.

Vandaag doen wij dat, met uw permissie, nog even dunnetjes over.

In 1990 werd u samen met uw gezin lid van de Liberaal Joodse Gemeente van onze stad.

Die is thuis in de monumentale voormalige Portugese synagoge, ofwel Snoge, aan de Prinsessegracht.

Sindsdien heeft u ontelbare momenten en gebeurtenissen binnen de Liberaal Joodse Gemeente fotografisch vastgelegd.

Zowel bijzondere als alledaagse.

Waarbij ik natuurlijk niet mag vergeten te melden dat u professioneel fotograaf bent en vele jaren docent fotografie was.

Maar het werk voor de Liberaal Joodse Gemeente doet u als vrijwilliger.

Op die wijze heeft u een indrukwekkende beeldkroniek geschapen die nu bijna 35 jaar omspant.

Die foto’s worden niet alleen veelvuldig gebruikt voor de interne en externe communicatie van de Liberaal Joodse Gemeente, ze verschijnen daarnaast met regelmaat in boeken en tijdschriften.

We kunnen gerust stellen dat uw foto’s de naoorlogse wederopstanding van het Joodse leven in Den Haag in belangrijke mate documenteren.

Behalve dat u veel fotografeert zet u zich nog op andere wijze in voor de Liberaal Joodse Gemeente.

U verzorgt onder andere lezingen uit de Thora.

Ook helpt u al zo’n twintig jaar mee op het secretariaat.

Daarnaast was u gedurende ruim tien jaar penningmeester van de Stichting Sonja van Tijnfonds, dat financiële steun bood aan kinderen in Nederland en Israël ten behoeve van hun studie.

Meneer Menco, beste Ido,

Mensen zoals u zijn onmisbaar voor het Joodse religieuze en culturele leven in Nederland, in het bijzonder in Den Haag.

Van harte gelukgewenst met de Koninklijke onderscheiding die u ontvangt als blijk van waardering voor uw onvermoeibare inzet.