Toespraak door burgemeester Jan van Zanen aan de Iftar bij de Turks Islamitische Culturele Stichting, 28 april 2022

 

Excellentie Saban Disli, ambassadeur,

Beste Tahsin Cetinkaya, aanwezigen,

 

Dank dat ik vanavond op uw uitnodiging aanwezig mag zijn bij het breken van de vasten.

U kunt aan mij wel zien dat ik graag eet.

Kan me voorstellen hoe u eraan toe moet zijn in het vooruitzicht van een mooie Iftar-maaltijd.

Ik houd het kort.

De Ramadan is een tijd van bezinning én verbinding.

Bezinning richt zich naar binnen.

Verbinding naar de verwanten om ons heen én naar de mensen buiten onze eigen kring.

Bij dat laatste merk ik op dat Ramadan, Pesach en Pasen dit jaar deels samenvallen.

Een uitzonderlijk feit dat slechts eens in de 33 jaar plaatsvindt.

Voor Den Haag ligt daarin een opdracht besloten.

Onze stad is er een van vele gemeenschappen en grote diversiteit.

Verschillen in taal, cultuur, welstand en nog veel meer.

Maar samen zijn we Den Haag.

Aan u en mij de opdracht om die gezamenlijkheid te versterken. In de buurt, de wijk en de politiek.

Meneer Cetinkaya,

U nam onlangs afscheid van de gemeenteraad, maar u blijft als oudgediende op de achtergrond aanwezig als coach van de fractie van DENK.

Dat is mooi, want het is goed dat we iedere vier jaar een nieuwe raad kiezen.

Het is ook goed dat we het collectief geheugen van en ervaring in het raadswerk koesteren.

Ik wens u allen een smakelijke maaltijd en sterkte bij het volbrengen van de Ramadan.