Igno van Waesberghe

Meneer Van Waesberghe, Igno,

U bent familie van Peter van Toor, is het niet? Leuk dat hij erbij is. Al tijdens uw werkzaam leven als directeur bij de ING Groep was u actief in de culturele sector.

U maakte deel uit van de North Galleries Committee van The National Gallery London.

Een comité ter ondersteuning van de renovatie van de afdeling voor Oude Meesters.

Na uw pensionering in 2009 nam uw betrokkenheid bij kunst en cultuur een hoge vlucht.

U werd vicevoorzitter van de raad van toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

U was daarnaast voorzitter van de financiële audit- en beleggingscommissie, vernieuwde de fondsenwerving en was betrokken bij publicaties rondom de viering van 200 jaar Oranjemonarchie.

Belangrijk om hier te vermelden is ook het bevorderen van onderzoek naar het maatschappelijk effect van de bestedingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. ‘Maatschappelijk rendement’ om een beetje in banksfeer te blijven.

In dezelfde periode, van grofweg 2010-2018, was u lid van de raad van advies van het Japan Museum Sieboldhuis in Leiden – ik ben daar groot fan van – en bestuursadviseur bij NL Cares. Een initiatief om young professionals aan de Zuidas via flexibel vrijwilligerswerk in contact te brengen met andere dan bancaire aspecten van de samenleving.

Vanuit uw positie bij het Prins Bernhard Cultuurfonds werd u ook adviseur bij de raad van toezicht van de European Cultural Foundation.

Recenter was u bijna tien jaar voorzitter van de Stichting Het Paleisje voor Volksvlijt, een experimenteel kunstenaarsinitiatief dat u hebt helpen professionaliseren.

Buiten deze en enkele andere culturele functies was u ook bijna tien jaar honorair consul voor de Republiek Polen.

Een vooral representatieve functie waarin u de ambassadeur ondersteunde bij de zakelijke- en culturele contacten tussen Polen en Nederland.

Uw aanhoudende betrokkenheid bij Polen blijkt onder meer uit het voorzitterschap van de raad van toezicht van de Stichting Polish Culture NL.

Tot zo ver dit CV van uw onbezoldigde inzet voor het culturele leven.

Voorts wil ik noemen dat u zich steeds aimabel, bedachtzaam en met oprechte belangstelling heeft opgesteld.

Peter van Toor – hier ook aanwezig –  zal dat beamen.

Uit de vele blijken van steun voor de voordracht spreekt een grote waardering voor de professionaliteit waarmee u de maatschappij in verschillende zaken gediend heeft, zonder daarbij zelf op de voorgrond te treden.

In een van de adhesiebetuigingen wordt u daarom zelfs ‘een man uit één stuk’ genoemd. Ik ben daarom blij dat de Koning heeft besloten u te onderscheiden.