In memoriam Bep Sevenhuijsen- Hoogewooning

 

Geachte leden van de raad,

 

In de wetenschap dat haar zoon de vergadering digitaal volgt, sta ik met u stil bij het overlijden van Bep Sevenhuijsen-Hoogewooning, oud fractievoorzitter van de PvdA in onze raad. Zij overleed afgelopen Eerste Kerstdag op 97-jarige leeftijd.

Bep Sevenhuijsen leidde de PvdA-fractie in de tweede helft van de jaren zeventig.

Als raadslid hield zij zich bezig met de portefeuilles bestuur en financiën.

Zij maakte deel uit van onze Haagse raad in een periode waarin de PvdA de grootste fractie was.

Stadsontwikkeling en de spreiding van rijksdiensten van Den Haag naar het Noorden en Limburg waren belangrijke thema’s.

Bep Sevenhuijsen pleitte onder andere voor meer zeggenschap van de bewoners van wijken waar in die jaren stadsvernieuwing plaatsvond.

Ook brak zij er een lans voor om de stadsvernieuwing aan één wethouder op te dragen, om de coördinatie te versterken.

Iets dat een paar jaar later werkelijkheid zou worden.

 

Tijdens haar voorzitterschap benoemde het Kabinet een van mijn voorgangers, de heer Schols tot burgemeester.

Over die benoeming toonde zij zich kritisch, aldus NRC Handelsblad:

“Het felst van leer trok mevrouw Sevenhuijsen-Hoogewooning (PvdA). Zij noemde de automatische keuze van een KVP-er als burgemeester van Den Haag absurd. Volgens haar heeft de PvdA als grootste fractie in de Haagse raad veel meer recht op die post.”

Einde citaat.

Bijzonder in die periode, ver voor de invoering van het dualisme, was de introductie van het spreekrecht voor het publiek in openbare vergaderingen van de Haagse gemeenteraad en van de raadscommissies.

Dit gebeurde op besluit van het college, nadat de raad zich hiervoor had uitgesproken.

Met name op het terrein van de financiën bleek Bep Sevenhuijsen-Hoogewooning zo kundig, dat zij vanaf 1982 als eerste vrouw tot lid werd benoemd van het college van de Algemene Rekenkamer.

Oud-wethouder Adri Duivesteijn,  vicefractievoorzitter van de PvdA in de periode dat zij fractievoorzitter was, omschrijft haar als volgt:

“Bep was een Haagse dame uit het Statenkwartier, die steevast een zin begon met het woord ‘enfin.’ Maar, zij had ook als Haagse op ‘t zand een gevoel van solidariteit met bewoners in de kwetsbare wijken op ‘t veen. Zij sprak vaak over de tegenstellingen tussen ‘t zand en ‘t veen.”

Einde citaat.

Tenslotte stel ik voor een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Bep Sevenhuijsen- Hoogewooning.