In memoriam Constance Bogers door burgemeester Jan van Zanen, 30 juni 2022

 

Leden van de raad, in het bijzonder echtgenoot, dochter en andere familie van Constance Bogers:

 

8 juni jongstleden overleed Constance Bogers.

Zij was 73 jaar.

Constance was van april 1998 tot maart 2002 lid van onze raad  namens GroenLinks.

Acht jaar later, in maart 2010, nam zij weer plaats in onze raad, nu namens de Haagse Stadspartij.

In 2012 hield Constance het voortijdig voor gezien in de Haagse politiek.

‘Ik ga weer de straat op.

Daar kan ik meer voor de stad betekenen dan in de raad’, zei ze in een afscheidsinterview.

Dat klopte helemaal. Want, als ideeënmakelaar buiten de raad, kreeg zij op maatschappelijk vlak het een en ander voor elkaar.

 

Als raadslid waren kunst en cultuur, restitutie van Joods erfgoed en met name het welzijn van kinderen en kwetsbare groepen de thema’s die haar nauw aan het hart lagen.

Zo deed zij de suggestie om kunstscouts aan te stellen in de stadsdelen Escamp en Segbroek, om zo kunst en cultuur toegankelijker te maken voor bewoners in die delen van de stad.

Tevens maakte zij zich druk over de sluiting van poppodia, zoals De Illusie en jazzpodium De Regentenkamer.

En, zij maakte zich sterk voor teruggave van Joods erfgoed, waaronder kunstvoorwerpen in bezit van de gemeente.

Als het om kwetsbare inwoners ging, pleitte zij onder meer voor meer ondersteuning van inwoners die hun zorgpremie niet kunnen betalen, zodat hun kinderen niet onverzekerd rondlopen en voor het behoud van de Soepbus.

Voor haar vertrek uit deze raadzaal boekte Constance nog een mooi resultaat.

De raad omarmde unaniem haar initiatiefvoorstel voor het Instellen van een jaarlijkse Kinderrechtendag in Den Haag op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, ingaande op 20 november 2011.

Daarmee stond zij min of meer aan de wieg van het Kindervragenuurtje,  dat afgelopen november voor het eerst in deze raadzaal zou plaatshebben, ware het niet dat Corona ook hier roet in het eten gooide.

 

Initiatieven buiten deze raadzaal die wij aan Constance als ideeënmakelaar en actieve bewoonster van de Stationsbuurt danken zijn er ook.

Ik noem enkele:

Als voorzitter van de bewonersvereniging, ging zij aan de slag met de ‘Krinkelwinkel’, een geheel nieuw concept, een winkel met inspiratiekoffers en materialen voor de creatieve activiteiten voor kinderen.

Ze zette het programma KICKS op, waarbij  kunstenaars worden ingezet om met name kansarme kinderen  culturele en creatieve bagage mee te geven.

Het project “Buurtverkenners”: hier worden kinderen gestimuleerd om hun eigen buurt beter te leren kennen door gesprekken aan te gaan met soms willekeurige bewoners en ondernemers.

Elke wijk in Den Haag kreeg zo een heus ‘wijkzakboekje” gedrukt, professioneel vormgegeven en boordevol met informatie verzameld door kinderen vóór kinderen.

 

Tenslotte:

‘Een onuitputtelijke bron van gekke onorthodoxe creatieve krachten’.

Zo noemden de auteurs van het boek  ‘Best Persons’ haar.

Constance was één van de acht personen in Nederland, die in het boek zijn opgenomen, die door hun  bijzondere combinatie van kwaliteiten daadwerkelijk effectief waren  voor de mensen met een achterstand in de samenleving.

 

Mag ik allen hier aanwezig vragen om op te staan en een moment stil te staan bij Constance Bogers.

Dank u wel.