In Memoriam Herman Wilmer, raadsvergadering van 9 november 2023

 

Geachte leden van de gemeente, lieve familie van Herman,

Zondag 22 oktober overleed Herman Wilmer op 76-jarige leeftijd. Herman maakte van september 2004 tot maart 2006 namens de VVD deel uit van onze raad. Zelf heb ik Herman ook vaak gesproken en meegemaakt. Zowel als wethouder in het verband van de G4 en later als partijvoorzitter.

In de gemeenteraad waren Openbare orde en veiligheid, leefbaarheid en verkeer de terreinen die Herman’s aandacht hadden. Zo zette hij zich in om de concentratie van coffeeshops in de omgeving van scholen en wietkwekerijen in woonbuurten terug te dringen. Hij pleitte voor ondergrondse bomproof prullenbakken. Dit naar aanleiding van bomaanslagen met explosieven in prullenbakken, onder meer in de Turkse badplaats Çeşme. Niet alleen de veiligheid zou hierbij gebaat zijn. Dit zou ook de leefbaarheid ten goede komen. Want, de stad zou zo tevens verlost zijn van uitpuilende prullenbakken hier en daar.

Meer en nieuw groen in oude wijken was in zijn ogen eveneens nodig om de leefbaarheid daar te verbeteren. Als het om de verkeersveiligheid ging maakte hij zich sterk voor een fermere aanpak van verkeerd geparkeerde auto’s en andere voertuigen, die het tramverkeer blokkeerden.

Na zijn vertrek uit onze gemeenteraad, bleef hij actief als deskundige op het vlak van mobiliteit, ov en overheidsorganisatie. Zijn deskundigheid op het gebied van verkeer kwam hem als bewoner ook goed van pas. In 2018 trok hij namens  buurtbewoners van de Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade bij de gemeente aan de bel. Die route zou te vaak gebruikt worden als racebaan. Met als gevolg de nodige ongelukken en herrie. Herman bestookte de gemeente met facts and figures (Herman kon vasthoudend zijn). Dat hielp. De gemeente besloot om een uitgebreide ongevallenanalyse uit te voeren.

Ik stel voor een moment stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Herman Wilmer.