In memoriam: oud-raadslid Aad Blokpoel-Lotsy

Enkele weken geleden bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-raadslid mevrouw Aad Blokpoel – Lotsy precies een maand voor haar 93e verjaardag is overleden. Vandaag, op 3 november, zou ze 93 jaar zijn geworden.

Mevrouw Blokpoel werd op 7 september 1982 als raadslid voor de VVD in de Haagse gemeenteraad geïnstalleerd. Tot ongeveer het midden van de jaren 90 maakte zij deel uit van de raad.

Ze heeft zich als raadslid met enorme toewijding ingezet voor de stad Den Haag en was als lid of plaatsvervangend lid betrokken bij praktisch alle commissies. Ook diende mevrouw Blokpoel samen met drie fractieleden een initiatiefvoorstel in om criminaliteit en de daarmee samenhangende onveiligheidsgevoelens van inwoners terug te dringen.

Na haar raadsperiode hield haar toewijding niet op. Ondanks haar hoge leeftijd, bleef zij tot het laatst toe geïnteresseerd in de Haagse politiek en zette zij zich vol overgave in voor de mensen in haar wijk. Ze belde nog regelmatig naar het Stadhuis om zaken aan te kaarten of te bespreken.

Mevrouw Blokpoel was ook zeer betrokken bij het groen in haar omgeving. Met een groenbeheerder van de gemeente overlegde ze welke planten in de plantsoenen kwamen en zorgde ze ervoor dat die goed werden bijgehouden.

Ook stelde ze de bezoekjes van de fractie van de VVD op prijs. Ze was altijd zeer geïnteresseerd in haar omgeving, betrokken bij de ouderen in haar wijk en ze vond het belangrijk om de fractie op de hoogte te houden over wat er speelde in Benoordenhout en haar wijk rond het Willem Royaardsplein.

De bankjes op het Willem Royaardsplein zijn op haar initiatief aangepast zodat ouderen er makkelijk kunnen zitten en opstaan. Maar ook omdat zij het belangrijk vond dat er ontmoetingsplekken voor ouderen zijn. Haar inzet was bewonderenswaardig. Ook met de bouwplannen op het Willem Royaardsplein was ze zeer begaan. Ze vertegenwoordigde ondanks haar hoge leeftijd de belangen van de ouderen en ondernemers en regelde vervoer voor de ouderen naar andere winkelgebieden gedurende de bouwperiode.

Vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen vorig jaar ontving zij het vaasje van Rutte als dank voor haar inzet voor de samenleving. Inzet die zij altijd heeft getoond. Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen, familieleden en de overige nabestaanden.

We gedenken met respect en waardering ons oud-raadslid. Ik verzoek u – indien u daartoe in staat bent – nu te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen ter herinnering aan mevrouw Blokpoel – Lotsy.