Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de inspiratiesessie voor de partners van het project de Vreedzame Wijk, 27 mei 2021

Geachte aanwezigen,

Wat fijn om vandaag, langs digitale weg, bij elkaar te zijn.
Om samen de schijnwerpers te richten op een heel mooi project: de Vreedzame Wijk.
In Utrecht mocht ik er al mee kennismaken.
In Den Haag startte het bij wijze van proef, drie jaar geleden in Vrederust en Kortenbos.
Inmiddels zijn er 7 Vreedzame Wijken in Den Haag.
En ook nog eens 35 Vreedzame Scholen.
En dat is heel goed.

Zoals u weet, mag Den Haag zich internationale stad van vrede en recht noemen.
‘Vrede en recht’ zo luidt ook de wapenspreuk van onze stad.
Daarbij denken we al gauw aan het Vredespaleis en aan internationale organisaties en tribunalen.
Voor veel mensen een beetje een ‘ver van mijn bed show’.
Maar zoals ik afgelopen zomer bij mijn installatie tot burgemeester zei:
Vrede en gerechtigheid moeten er in de allereerste plaats zijn voor de Hagenaars en de Hagenezen.
En daar gaat het vandaag om.

Ongeveer de hele wereld is thuis in onze stad.
Nagenoeg alle talen worden hier gesproken.
Vele geloven beleden.
Toch is het mij opgevallen dat er veel groepen Hagenaars zijn die niet met elkaar in contact komen.
Die in hun eigen wereld leven.
En niet zelden een stereotype beeld hebben van de mensen in die andere wijk, van die andere bevolkingsgroep, van dat andere geloof.
Of geen geloof.
Ik zou dat graag anders zien.
Ik gun het deze stad dat mensen elkaar een beetje beter weten te vinden.
Dat we ons iets meer verdiepen in de buurt of de wijk om de hoek en de mensen die daar wonen.
Als we elkaar meer tegenkomen, gaan we minder in stereotypen denken.
Dan ontstaat vaak meer begrip en respect voor elkaar.
En neemt de kans op spanningen af.
En worden we met z’n allen een fijnere stad om in te leven.
En daar wordt Den Haag ook sterker van.
Want een stad kan pas echt tot bloei komen wanneer zij ook in sociaal opzicht sterk en evenwichtig is.
Harmonie vergroot de veerkracht van onze samenleving.
Dat begint met mensen met elkaar in contact brengen.
En kinderen van jongs af aan erop te wijzen hoe belangrijk het is om op een prettige manier met elkaar om te gaan.

Vrede wordt niet alleen op hoog niveau gesloten.
Vrede kan zich ook openbaren in alledaagse zaken.
Zoals een respectvolle en vriendelijke omgang met elkaar.
En het hebben van een beetje aandacht voor elkaar.

Ik vind het hartverwarmend dat u, de partners van de Vreedzame Wijk, zich hiervoor wil inzetten.
U bent onmisbaar voor het slagen van dit project.
Wij dragen per slot van rekening allemaal de verantwoordelijkheid voor een vreedzaam en veilig samenleven in onze stad.
Ieder op zijn of haar manier.
Van harte hoop ik dat deze bijeenkomst u weet te inspireren en te enthousiasmeren.
Om met elkaar de schouders eronder te zetten.
Voor een Vreedzaam Den Haag.
Dank u wel.

Vraag na afloop: wat waren uw indrukken van de Vreedzame Wijk in Utrecht?
Antwoord:
Zowel de Vreedzame Scholen als de Vreedzame Wijken in Utrecht staan me nog helder voor de ogen.
Utrecht was destijds de eerste Vreedzame Stad.
Inmiddels zijn daar 9 van de 10 wijken een Vreedzame Wijk.
Ik was er, net als hier in Den Haag, onder de indruk van al het werk dat ontelbare professionals verrichten ten behoeve van de Vreedzame Wijk.
Docenten en politieagenten, badmeesters en jeugdverpleegkundigen.
Allemaal droegen en dragen zij bij aan het samen oplossen van conflicten.
En hoe je de vreedzame boodschap aan anderen doorgeeft.