Woorden van welkom door burgemeester Jan van Zanen bij de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden, 30 maart 2022

 

Geachte aanwezigen,

 

Hartelijk welkom bij deze bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Den Haag.

In het bijzonder verwelkom ik alle nieuwgekozen raadsleden, als ook hun partners, kinderen, ouders en overige gasten.

Het doet me goed om u allemaal in deze raadzaal bijeen te zien.

Met ingang van vandaag maakt u deel uit van de Haagse gemeenteraad.

Met haar regelgevende, kaders stellende, het volk vertegenwoordigende en controlerende taak, als ook het budgetrecht, bepaalt de raad het reilen en zeilen in de gemeente.

Een mooie maar ook verantwoordelijke taak rust vanaf nu op uw schouders.

 

Veel is de komende tijd nog nieuw voor u.

Troost u zich, dat heb ik zelf ook zo ervaren.

Lang geleden, toen ik in Utrecht begon in de gemeentepolitiek.

Maar ook mijn aantreden als burgemeester van Den Haag in juli 2020 betekende voor mij een nieuw begin, in een nieuwe omgeving.

Maar ik zal u verklappen: het went snel.

Bovendien staat u er zeker niet alleen voor.

Morgen begint uw uitgebreide inwerkprogramma, opgesteld door de Griffie.

Als voorzitter van de raad kijk ik uit naar onze samenwerking.

En naar uw samenwerking onderling.

Ik wil u allemaal heel graag persoonlijk leren kennen.

Gelukkig staat de situatie rond corona het toe dat er dit voorjaar ook weer informele bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.

Daar krijgt u binnenkort een uitnodiging voor.

Momenten waarop wij allemaal nader met elkaar kunnen kennismaken.

Dat vind ik een leuk vooruitzicht.

Want bij alle verschillen in standpunten en opvattingen die hier vertegenwoordigd zijn, moeten we één ding niet vergeten:

Uiteindelijk dienen we maar één doel: het algemeen belang van onze mooie stad Den Haag en haar bevolking, de Hagenaars en Hagenezen.

En dan is het wel zo prettig wanneer je elkaar een beetje kent.

Als je uiteindelijk met elkaar door één deur kunt.

Natuurlijk, democratie kan niet zonder debat en botsende meningen.

En democratie kan ook wel tegen een stootje.

Ook in dit Stadhuis kan het er, in weerwil van zijn bijnaam, verhit aan toe gaan.

Daar is ook niets mis mee.

Maar ik druk u wel op het hart, u alle 45: laat elkaar wel een beetje heel.

Vergeet niet dat u en ik, wij allemaal een voorbeeldrol vervullen.

Wees hard op de inhoud, maar speel niet op de vrouw of de man.

Dat komt niet alleen het klimaat in deze raad ten goede, maar ook de sfeer in de gehele stad.

Van harte wens ik u allemaal heel veel succes.

En heel veel plezier.

Zet ‘m op.

En mors niet met uw tijd.

Kies wat het belangrijkste is.

Want u krijgt zoveel op uw bord.

Kies uw belangrijkste dingen.

De krant kan echt niet alles opschrijven wat we hier bespreken.

Werk samen.

Meneer Bos, een van de oud-raadsleden, zei het gisteren.

Neem al die taken serieus.

Niet alleen controleren, niet alleen de volksvertegenwoordiging, niet alleen regelgeven, niet alleen kaders stellen.

Maar doe het allemaal.

Want daar heeft de kiezer, daar heeft de hele stad recht op.

Zet ‘m op.

En ik herhaal: mors niet met uw tijd.