Boodschap door burgemeester Jan van Zanen bij de ceremonie ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie, georganiseerd door de ambassade van de Verenigde Staten, 17 mei 2021

Excellentie,
Geachte aanwezigen,

Wat een eer, om vandaag samen de regenboogvlag te hijsen.
Hier, bij de Amerikaanse ambassade.

Den Haag is, zoals u weet, de internationale stad van vrede en recht.
Met in haar DNA de door president Roosevelt geformuleerde Vier Vrijheden.
De basis onder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Eén van die vrijheden is de vrijwaring van vrees.
Dat betekent dat óók LHBTI’ers zonder angst zichzelf moeten kunnen zijn.
Op heel veel plekken in onze wereld is dat helaas niet het geval.

Al die vervolgde, buitengesloten, gecriminaliseerde mensen hebben recht op onze solidariteit.
Op onze steun in hun strijd voor een beter, menswaardig bestaan.
Zonder leugens, zonder verstoppertje spelen.
Zonder angst voor chantage, verraad en geweld.
Een leven in vrijheid en waardigheid.
Waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Dank u.