Jan Bakker

Meneer Bakker, beste Jan,

 

U bent een echte Scheveninger.

U bent een initiatiefnemer op zakelijk en maatschappelijk vlak.

Als baas van de Rederij Jaczon BV (thans Vrolijk) was u een belangrijke werkgever en opdrachtgever aan toeleveranciers.

Als ondernemer heeft u een duidelijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van de Scheveningse haven.

Er lag een ingewikkelde opgave: enerzijds moest het industriële karakter van de haven behouden blijven om de visserij en andere havenbedrijvigheid te kunnen blijven faciliteren.

Anderzijds moesten kansen voor woningbouw benut worden.

U heeft steeds beide belangen gezien en eraan bijgedragen dat de haven zich ontwikkelde tot het veelzijdige gebied dat het nu is.

Reders vervullen van oudsher een leidende rol in het maatschappelijk leven en de cultuur van de gemeenschap op Scheveningen.

U staat in die traditie.

Het moet na haar abdicatie geweest zijn dat prinses Juliana u op Vlaggetjesdag toevertrouwde dat de Scheveningers alsnog stadsrechten hadden moeten krijgen. Ik zie nu toch een glimlach op uw gezicht verschijnen.

Al was het maar omdat Koning Willem I hier in 1813 aan land kwam.

Sinds 1995 bent u ook bestuurslid en medeorganisator van de Meeuwen en Makrelen Loop.

Een hardloopwedstrijd van tien Engelse mijlen over het strand.

Naast het organisatorische werk heeft u er steeds voor gezorgd dat er voor alle deelnemers gebakken vis was. En een makreel, voor thuis. Vacuum verpakt.

Juist vanuit uw Scheveninger identiteit was u in staat om het dorp en de stad Den Haag weer te verbinden na een periode van verwijdering.

Die verbinding zorgde voor de ruimtelijke- en economische doorbraak in het havengebied.

Het bood ook een stimulans voor verbreding van de havenactiviteiten naar de professionele sport, meer in het bijzonder: uw passie, de zeilsport.

U was ruim tien jaar voorzitter van de North Sea Regatta vanuit Scheveningen. U vroeg de vergunningen aan, regelde sponsoren en wist een aarzelende gemeenschap te overtuigen van de meerwaarde van dit type evenementen voor Scheveningen.

Mede dankzij uw inzet en overtuigingskracht is Scheveningen ook een – internationaal erkende – thuishaven voor de Olympische Zeilsport in al zijn facetten.

Met de komst van het Topzeilcentrum, werd het voor jong zeiltoptalent mogelijk wonen, studeren en zeilen beter te combineren.

Daarnaast trok de haven de aandacht als etappehaven van de Volvo Ocean Race en zelfs al een keer als de finishplaats van dit internationale evenement.

Een belangrijk deel van uw verdiensten is in het verleden bewezen, maar de maatschappelijke impact ervan duurt nog altijd voort.

Meneer Bakker,

Van harte gefeliciteerd met het feit dat de Koning heeft besloten u te onderscheiden.