Afscheidsspeech Jan Pronk, 29 maart 2022

 

Jan,

Je was nog maar net raadslid, of je kwam met een opvallende oplossing om de werkdruk te verlagen.

Je deed de suggestie om de raadsvergoeding die raadsleden krijgen af te schaffen.

Raadsleden moeten dan wel een baan nemen en daardoor richten ze zich meer op de hoofdzaken en minder op kleine kwesties, was je redenatie.

Dat zorgt voor een efficiëntere wijze van het controleren van het college van burgemeester en wethouders.

Je voorstel werd niet breed omarmd.

Je hield je onder meer bezig met het thema wonen.

Je toonde je op dat terrein vorig jaar mei vooruitstrevender dan menigeen vermoedde.

Zou dat iets te maken hebben met het feit dat je een zeer illustere naamgenoot hebt bij de PvdA?

Eveneens Scheveninger van geboorte?

Enfin, je diende een voorstel in, waar je een meerderheid van de raad achter kreeg.

Je stelde voor om verkamering niet alleen te verbieden in wijken met woningen met een gemiddelde WOZ-waarde die valt in het goedkope segment, maar ook voor wijken met gemiddelde WOZ-waarde die valt in het middeldure segment.

Want volgens jou is hier sprake van ‘schaarste en toenemende spanning op de woningmarkt door de oprukkende verkamering’.

Ook jij verlaat deze zaal, althans als raadslid.

Wel laat je iets aardigs achter.

Vanaf september vorig jaar is een replica van het Plakkaat van Verlatinghe, de ‘geboortepapieren’ van Nederland te bewonderen aan de muur naast deze zaal.

Dat danken we aan een motie onder anderen op jouw initiatief.

Ik mocht als burgemeester samen met jou aan de onthulling bijdragen.

Een initiatief dat bij een woordvoerder integratie past.

 

Dank voor je inzet.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.

Het ga je goed.