Afscheidsspeech Janice Roopram, 29 maart 2022

 

Janice,

Met de laatste schriftelijke vragen die je als raadslid indiende, begin deze maand nog, pleitte je voor een mooie gedenkplek in de Scheveningse Bosjes voor Etsuko Endo.

Zij werd mei 2019 gevonden op die plek, vermoord.

Je pleidooi voor een waardige gedenkplek voor een jonge vrouw, die gruwelijk aan haar einde kwam, past bij jou als mens.

Als raadslid, dat zich zeer het leed aantrok van kwetsbare Hagenaars, jong en oud.

Kwetsbaar en aangewezen op zorg, fysiek en psychosociaal, op armoedevoorzieningen en op hulp bij het vinden van werk.

Je vroeg onder meer aandacht voor kinderen die zonder ontbijt naar school moeten.

Je kwam op voor dak- en thuislozen.

 

Zo pleitte je ervoor om de naam “winterregeling” te veranderen in “slechtweerregeling”.

Zodat dak- en thuislozen ook bij storm terechtkunnen in de opvang.

Je maakte je sterk voor een gratis noodnummer bij de afdelingen “Werk en Inkomen” en “Schuldhulpverlening” van de gemeente voor Hagenaars met een krappe beurs.

Je vroeg veel en vaak aandacht voor kwetsbare ouderen, zoals bij problemen met thuis- en wijkzorg, bij een kapotte lift in een seniorencomplex, bij de aanpak van babbeltrucs en eenzaamheid.

Ook Haagse slachtoffers van de toeslagenaffaire konden op jouw steun rekenen.

En je leidde de commissie Ruimte, een van de commissies met een zeer volle en intensieve agenda in de afgelopen vier jaar.

 

Janice,

Terugkijkend op het afgelopen jaar, toon je je in het jaarverslag blij met je aangenomen motie voor de doorontwikkeling van de Regionale Ouderraad Haaglanden.

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van het bieden van hulp en begeleiding door ervaringsdeskundigen aan onder meer ouders en jeugdigen, als onderdeel ervan.

Begin dit jaar koos je ervoor je eigen weg te gaan in de raad.

Je wilde graag doorgaan met het raadswerk.

Mogen we daaruit concluderen dat we je vandaag niet helemaal uitzwaaien?

Althans, niet waar het gaat om je maatschappelijke betrokkenheid?

Dank voor je inzet in de afgelopen vier jaar.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.