Afscheidsspeech Joris Wijsmuller, 29 maart 2022

 

Joris,

Vandaag nemen we afscheid van jou, tot heden nestor van de raad.

Vierentwintig jaar geleden kwam jij als eenmansfractie in deze raad voor de toen kersverse Haagse Stadspartij.

Bij je afscheid vandaag zou ‘van kraker tot nestor’ een goede typering voor je zijn.

Of: Hij kwam, zag en overwon.

Want, in 2004 riep de Haagsche Courant jou uit tot beste gemeenteraadslid.

Ik citeer uit het artikel: ‘Hij is de enige die met succes Deetman kan en durft tegen te spreken.

Zijn optreden is naturel en gespeend van overdreven ijdelheid. Hoekig, eerlijk en de beste.’

Twaalf jaar lang, tot 2010, bleef je een eenmansfractie.

In 2010 kwam er een zetel bij.

In 2014 was het geplande cultuurcentrum op het Spui inzet bij de verkiezingen.

Met jouw Haagse Stadspartij was je tolk van het verzet in de stad tegen het plan.

Jullie werden beloond met een flinke zetelwinst en traden toe tot het nieuwe college.

Jij werd wethouder, met als portefeuille Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid, Cultuur en het stadsdeel Segbroek.

Zo werd je verantwoordelijk voor de verdere realisatie van het cultuurcomplex.

Onder jouw wethouderschap werd een nieuw plan gemaakt voor de herontwikkeling.

 

Het project beheerste jouw leven als bestuurder.

Maar, het resultaat was er ook naar.

En ere wie ere toekomt…ik citeer jou in een artikel uit 2019:

‘Zonder mij was dit gebouw er nooit gekomen.

Ik heb ontelbare uren in dit dossier gestoken.

Ik heb het moeilijke werk gedaan.’

Welnu Joris, je mag trots zijn op het resultaat van jouw vele bloed, zweet en tranen.

Sinds vorig september is onze stad met Amare een prachtig gebouw rijker, een huis voor cultuur, educatie, evenementen en ontmoeting.

 

Een ander belangrijk resultaat van jouw wethouderschap is het Kunstenplan, het document waarin staat waar de prioriteiten liggen en hoe het kunst- en cultuurbudget besteed wordt.

Met het extra geld kregen ook nieuwe instellingen een kans.

Den Haag kreeg als enige stad in Nederland een Popnota, gemaakt in samenspraak met de popscene, met specifiek muziekbeleid.

Je zorgde voor meer betaalbare werkplekken voor kunstenaars en makers in onze stad, culturele broedplaatsen, zodat zij zich steeds vaker hier vestigen.

Vier jaar geleden nam je weer plaats als fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij in deze raadzaal.

Je inzet betrof in de afgelopen periode vooral thema’s op het vlak van leefbaarheid.

Zoals verkeersveiligheid, parkeren, afval- en straatreiniging, energielasten, uitbreiding van strandpaviljoens en meeuwenoverlast.

Je had heel veel aandacht voor de energietransitie en de Leiding door het Midden, het project waarmee tienduizend Haagse woningen worden gekoppeld aan de restwarmte van de industrie in de Rotterdamse haven.

Afgelopen jaar nog wist je, in samenwerking met bewoners en andere fracties de kap van 158 bomen op de Mient uit te stellen.

En, je was naast dit alles ook nog voorzitter van de commissie Samenleving.

Joris,

Voordat je toetrad tot ons gemeentebestuur was je in van alles en nog wat thuis, een duizendpoot.

Je was fotograaf, technicus bij kunstinstelling het Kijkhuis, timmerman en slotenmaker.

Als persoon, raadslid en zelfs wethouder, was je wars van opsmuk.

Gedurende je wethouderschap verdwenen overhemd en spijkerbroek niet in de kast.

Voor jou geen maatpak of stropdas.

Hoewel, je schijnt één keer een uitzondering te hebben gemaakt op je vaste dresscode en een jasje te hebben aangetrokken, namelijk voor een ontmoeting met een lid van het Koninklijk Huis.

Vierentwintig jaar geleden nam je hier plaats als raadslid. Vandaag verlaat je deze zaal als raadslid.

Je bent toe aan een nieuw hoofdstuk op professioneel gebied.

Wel beloofde je in een interview, nadat je je vertrek uit de raadzaal bekend maakte, je te blijven inzetten voor de publieke zaak.

In jouw eigen woorden: ‘Voor de gemeente, voor de cultuur en voor maatschappelijke initiatieven. Mensen weten mij altijd wel te vinden, want zij weten: sores? Bel Joris.’

Maar, je kijkt verder dan deze stad.

Ik begrijp dat de stad met het adagium ‘Niet lullen, maar poetsen’ reeds gebruik maakt van jouw skills als duizendpoot.

Het is je van harte gegund.

Je hebt veel voor Den Haag gedaan.

Dank daarvoor.

Het ga je goed.

Graag reik ik je de gouden vroedschapspenning uit.