Korte spreektekst jubileumbijeenkomst Dunea 150 jaar, 6 juni 2024

 

Beste Wim (Drosssaert),

Beste Joris (Backer),

Goedenavond iedereen,

Wat betekent de mijlpaal 150 jaar leidingwater uit de duinen voor Den Haag?

Het brengt mij in de eerste plaats terug naar het einde van de negentiende eeuw toen de stad leed onder zeer slechte hygiënische omstandigheden. De komst van schoon, gezuiverd duinwater uit de kraan is van onschatbare betekenis geweest voor de gezondheid en een aangenamer bestaan van Hagenaars en Hagenezen.

Het heeft nog tot diep in de vorige eeuw geduurd voordat het schone leidingwater overal beschikbaar kwam. Voordat ieder aanrecht, de douche en het toilet aangesloten werd op het riool. We kunnen ons haast niet meer voorstellen hoe het was voor die tijd.

De vanzelfsprekendheid van oneindig stromend water uit de kraan leek lang geen probleem. Water tekort? Dunea loste het op. Met water uit de afgedamde Maas bijvoorbeeld. Inmiddels is dat echt anders. We zijn met z’n allen steeds meer water gaan gebruiken, de stad en de regio groeien, de waterkwaliteit moet beter en het klimaat zorgt voor langere droge periodes.

In het gebied dat Dunea bestrijkt zullen meer dan 80.000 nieuwe woningen worden aangesloten. Het betekent dat we de drinkwaterproductie van 80 naar 90 miljard liter water moeten opvoeren. Daar zijn nieuwe bronnen voor nodig, zoals Haags oppervlaktewater. Tegelijkertijd moeten wij ook leren om minder drinkwater te gebruiken.

Waar het gaat om onze energievoorziening zijn we ons al bewust van de grenzen waarop we stuiten. Bij het water dringen vergelijkbare problemen zich op. Het drinkwaternetwerk en de productiecapaciteit moeten worden uitgebreid. En dat allemaal in een stedelijke regio met heel veel andere ruimteclaims. Voor onze kwetsbare duinen, die nauw verbonden zijn met de drinkwaterproductie, vormen de droge zomers bovendien een groter wordend risico.

Het is in de mode om pessimistisch te zijn over dit soort problemen. Ik hou me liever vast aan de les van de late negentiende eeuw: grote problemen zijn er om opgelost te worden. Als het om ons water gaat kan de overheid zich geen betere partner wensen dan Dunea. Op naar de volgende 150 jaar.

Ik wens u een aangenaam samenzijn.