Jubileumviering 60 jaar Steunfonds Oldeslo en 12.5 jaar Stichting Creatief Onderwijs, 13 september 2022

 

Mevrouw van Voorst, beste Ilona,

Ouderen, jongeren, zangers,

 

Wat een aardig festijn hier op de Pier. Zang en dans voor oud en jong ter gelegenheid van 60 jaar Steunfonds Oldeslo en 12.5 jaar Stichting Creatief onderwijs (SCO). Het steunfonds dat het leven in woonzorgcentrum Oldeslo leuker maakt. Het SCO dat daarbij helpt door de schooljeugd met de ouderen in contact te brengen.

De start van het jubileumjaar – en het optreden van Willeke Alberti – in woonzorgcentrum Oldeslo heb ik vorig jaar helaas moeten missen. Vandaag ben ik er, op de valreep van het jubileum, gelukkig wel bij. Weer ben ik onder de indruk van de energie en het organisatietalent van jou, Ilona, en de mensen die je ondersteunen.

Het is al in vele toonaarden gezegd: verbinding tussen oud en jong is essentieel voor een gezonde maatschappij. Muziek helpt daarbij. Ook aan het bed in de ziekenhuizen, zoals we net hebben gehoord.

Vandaag komen bewoners en begeleiders van acht verzorgingshuizen en acht scholen bij elkaar op de Pier om samen te zijn en te zingen. Er zijn bussen en treintjes ingezet. Goodiebags met zangbundels uitgedeeld. Alles voor een echt Haags samenzijn. Complimenten aan iedereen die dat mogelijk helpt maken.

En net als eerder bij het Koningsspel en de lancering van het boek ‘Van Stadhouder tot Koning’ mag ik iets, van je in ontvangst nemen. Twee cadeautjes zelfs, deze keer. Een CD met muziek voor jong en oud en een Sing Along Zangboek. Ik wil je daar hartelijk voor bedanken. En ik neem toch aan dat we nog iets gaan zingen?