Afscheidsspeech Judith Oudshoorn-van Ginderen, 29 maart 2022

 

Een sterke economie zorgt voor banen en is cruciaal om onze stad in balans te houden.

Dat was jouw drive om je als raadslid in te zetten voor onze stad.

Vier jaar geleden nam je namens de VVD plaats in deze raadzaal.

Met als motto: niet alleen maar praten, vooral doen.

 

Met name het MKB, familiebedrijven en de horeca konden op jouw steun rekenen.

Zo maakte je je onlangs sterk voor het horeca-herstelplan, waardoor terrassen afgelopen winter open mogen blijven.

En voor polsbandjes in horeca in plaats van de QR-code.

Je zette je in voor de verbetering van de dienstverlening van de gemeente voor kleine ondernemers.

 

Een ander terrein, waar je als raadslid vol voor ging, betrof de aanpak van discriminatie.

Je pleitte voor een wijkgerichte aanpak van discriminatie van LHBTI’s.

Dit nadat Haagse makelaars hadden gemeld dat ze paren van hetzelfde geslacht regelmatig adviseren niet in een bepaalde buurt te gaan wonen, omdat ze daar niet zonder negatieve reacties hand in hand kunnen lopen.

Voorjaar 2021 stemde de raad in met het initiatiefvoorstel van jou en de ChristenUnie-SGP om Joods erfgoed te herwaarderen en om antisemitisme steviger aan te pakken.

Dankzij jou zal onder meer eenmaal per jaar een tentoonstelling over Joods erfgoed in het atrium van het Stadhuis te zien zijn en krijgt Den Haag een stedelijke coördinator aanpak antisemitisme.

Een inktzwarte bladzijde in de Haagse geschiedenis – het gegeven dat 12.000 Joodse Hagenaars in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord mag – geheel terecht – in jouw ogen nooit worden vergeten.

De raad stemde in november in met een initiatief van jou en de PVV, om meer struikelstenen te leggen in Den Haag, gedenksteentjes bij gebouwen en woningen waar slachtoffers van de Holocaust woonden.

Judith,

Dank voor je inzet voor onze stad en haar huidige inwoners en het in ere houden van de herinnering aan de mensen die hier vroeger leefden.

Het ga je goed.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.